Gyproc Träbjälklag

– System för horisontalt bärande byggnadsdelar
Läs mer
Dölj

Gyproc Träbjälklag är ett system för horisontalt bärande byggnadsdelar. Genom att välja typ av uppbyggnad kan ljud- och brandisoleringen varieras efter behov. Exempel på brandmotstånd kan vara REI 30 och REI 60 (bärande och avskiljande).

Systemets fördelar

Jämfört med tunga bjälklag har detta system följande fördelar: 

  • Torr byggprocess 
  • Material i standardiserade och lagerförda  dimensioner
  • Låg egenvikt 
  • Traditionell byggmetod 
  • Litet behov av tung maskinell utrustning.

Uppbyggnad av Gyproc Träbjälklag

  1. Nedläktning med glespanel eller ev stålprofiler  t.ex Gyproc AP profil
  2. Bjälkar
  3. 12,5 mm skiva Gyproc GPLE 13 Planum a) 
  4. Mineralull
  5. 22 mm spånskiva, ev med tillägg av Gyproc golvgips. 

a) Med gipsskiva 12,5 mm Gyproc Planum, som har försänkta kanter runt om, skapas förutsättningar för helt slätt målat undertak. I annat fall kan 12,5 mm Gyproc Normal, Gyproc Kortplank eller Gyproc Plank väljas.

Bjälklag

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3