Gyproc TRP Bjälklag

<h3>- Bjälklag med golvgipsskiva på profilerad plåt</h3>
Läs mer
Dölj

Gyproc TRP bjälklag är en obrännbar konstruktion med låg egenvikt. Bjälklaget består av 2 lag Gyproc Golvgips, monterade vinkelrätt mot den bärande TRP-plåtens profilering. Plåtens undersida täcks med ett undertak av ett eller flera lag skiva Gyproc Normal. Dessa kan monteras direkt mot plåtens underflänsar eller i ett bärverk av stålprofiler.

Bjälklaget kan användas i t.ex: 

  • kontor
  • studie- och föreningslokaler
  • affärslokaler
  • lager och förrådsutrymme
  • fläktrum

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3