Gyproc Vindsbjälklag

Mot vindsutrymme kan Gyproc gipsskivor i kombination med mineralull, bjälkar/takstolar, ångspärr alt ångbroms m.m skapa ett bjälklag med god värmeisolering, ev brandklass EI 30 eller EI 60 och en invändig jämn yta. I nedläktningen mellan skivor och bjälkar/takstolar skapas ett särskilt ägnat utrymme för elkablar etc. Med gipsskiva 12,5 mm Gyproc Planum, som har försänkta kortkanter, skapas förutsättningar för helt slätt målat undertak. Spacklingen underlättas genom att skivans alla fyra kanter är försänkta. 

Systemets fördelar

 • Jämfört med tunga bjälklag har detta system följande fördelar:
 • Torr byggprocess
 • Material i standardiserade och lagerförda dimensioner 
 • Låg egenvikt 
 • Traditionell byggmetod
 • Litet behov av tung maskinell utrustning.

Uppbyggnad av Gyproc Vindsbjälklag

 1. Läkt av glespanel ev. stålprofiler 
 2. Bjälkar i takstolens underram 
 3. 12,5 mm skiva Gyproc GPL 13 Planum a) 
 4. Ångspärr alt. ångbroms
 5. Mineralull

a) Vid höga krav på slätt tak, i annat fall kan 12,5 mm skiva Gyproc Normal, Gyproc Kortplank eller  Gyproc Plank väljas.

Bjälklag

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3