Nedpendlat standardundertak med stålprofiler

Gyproc PS undertak
Läs mer
Dölj

Traditionellt nedhängt undertak med primärprofiler där sekundärprofiler och Gyproc gipsskivor monteras. Stommen byggs av primärprofiler som hängs upp i stålband som är förankrad i ovanliggande bjälklag. Under primärprofilerna och vinkelrätt mot dessa monteras sekundärprofiler. Mot intilliggande vägg monteras skenor SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Stommen bekläds med Gyproc gipsskivor.

Systembeskrivning

Gyproc P 45 primärprofiler hängs upp i stålband som är förankrad i ovanliggande bjälklag. Sekundärprofiler kan vara Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Skenor SK 70 alternativt SK 25, SK 45 används mot intilliggande vägg. Undertaksbeklädnaden utförs med ett, två eller tre lag gipsskivor som därefter spacklas så att undertaksytan blir helt slät utan synliga skarvar eller med 1 lag Gyproc GP 13 Plank eller Gyproc GKP 13 Kortplank i bredd 600 mm, som ger synliga V-fogar.

Fördelar

Traditionell undertakslösning med stålprofiler och gipsskivor. Kan utföras med få produkter och användas till brand- och ljudisolerande undertak.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.