Nedpendlat undertak med GK

Gyproc GK system
Läs mer
Dölj

Gyproc GK till nedpendlat undertak består av bärprofiler och tvärprofiler i stål samt olika typer av upphängning. Lösning ger ett plant och optimalt underlag för montering av skivor. Gyproc GK kan kombineras med standardgipsskivor, Gyproc Planum, Gyptone BIG eller Rigitone BIG.

  • Gyproc GK system i en nivå - system för nedsänkta undertak med bärprofiler och tvärprofiler i samma nivå för att understödja skivkanterna vid montage av ett lag gipsskivor.

     
  • Gyproc GK system i två nivåer - system för nedsänkta undertak med bärprofiler och tvärprofiler i två nivåer för att understödja skivkanterna vid montage av två eller tre lag gipsskivor.

Systembeskrivning

Gyproc GK kan monteras i en eller två nivåer. En nivå ger en lägre konstruktionshöjd och gott understöd till alla skivkanter som är en fördel vid montering av ett lag gipsskivor. Två nivåer gör att montaget gå fortare med färre produkter och möjligt att justera jämfört med traditionell primär/sekundär-konstruktion. Gyproc GK erbjuder olika upphängningsmöjligheter både för infästning direkt mot bakomliggande bjälklag och justerbart för varierande nedpendlingshöjder. Gyproc GK kan också utföras med brandmotstånd EI(A) 30 - EI(A) 60 med Gyproc gipsskivor.

Fördelar

Helt plana undertaksytor. Upp till 50 % snabbare monteringstid. Mer plats till installationer och möjlighet till högre undertakshöjder. Bred kontaktyta för montering av gipsskivor. Mycket flexibelt. Kan användas som ljudisolerande undertakslösning.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.