Ytterväggar med stålstomme

<h3>- Gyproc THERMOnomic</h3>
Läs mer
Dölj

Gyproc THERMOnomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc X Storm Vindskyddsskiva, Gyproc gipsskivor, Gyproc THR och THS THERMOnomic reglar och skenor. Utöver skenor och reglar ingång ett flertal komponenter som tillsammans gör systemet till ett komplett stomsystem för ytterväggar. Som utvändig beklädnad kan t.ex. träpanel, stålplåt eller tegel användas.

Gyproc Ytterväggar trästomme har följande väggkonstruktioner:

 • Gyproc X Storm Vindskyddsskiva och Gyproc gipsskivor på insida vägg.
 • Enkelstomme, med reglar och skenor av samma bredd.
 • Enkelstomme, med korslagda Z-profiler på insida vägg vid behov av extra isolering.

Systemets fördelar

 • Mycket god mögelresistens
 • Låg vatten uppsugning
 • Små fuktrelaterade rörelser
 • Goda termiska egenskaper
 • Goda brandtekniska egenskaper
 • Snabb och torr montering

Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic

 1. Glasroc X Storm Vindskyddsskiva
 2. Slitsad regel Gyproc THR THERMOnomic
 3. Slitsad skena Gyproc THS alternativt THSP THERMOnomic
 4. Polyetenremsa Gyproc THP THERMOnomic
 5. Mineralull
 6. Ångspärr alternativt ångbroms
 7. Beklädnad: 12,5 mm Gyproc gipsskivor alternativt Glasroc H Ocean Våtrumsskiva

Väggen ska kompletteras med tryckfördelningsplåt Gyproc THT THERMOnomic samt kopplingsbeslag Gyproc THK THERMOnomic

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3