Ytterväggar med trästomme

Gyproc Ytterväggar med trästomme är ett ytterväggsystem uppbyggt av Glasroc X Storm Vindskyddsskiva och Gyproc gipsskivor monterade på träreglar och horisontella kantreglar av trä. Som utvändig beklädnad kan de vanligaste fasadmaterial användas, som till exempel träpanel, puts eller tegel.

Gyproc Ytterväggar trästomme har följande väggkonstruktioner:

 • Gyproc X Storm Vindskyddsskiva och Gyproc gipsskivor på insida vägg.
 • Enkelstomme, med vertikala och horisontella reglar med samma bredd.
 • Enkelstomme, med korslagda reglar, för möjlighet till extra värmeisolering.

Systemets fördelar

 • Välkänd byggmetod
 • Goda termiska egenskaper
 • Goda brandtekniska egenskaper
 • Enkel längdanpassning

Uppbyggnad av Gyproc Ytterväggar med trästomme

 1. Glasroc X Storm Vindskyddsskiva
 2. Träregel
 3. Träsyll
 4. Mineralull
 5. Ångspärr alternativt ångbroms
 6. Beklädnad: 12,5 mm Gyproc gipsskivor alternativt Glasroc H Ocean Våtrumsskiva

 

Image
Uppbyggnad av Gyproc yttervägg med trästomme

 

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3