Hero Image
Image
Gyproc ACOUnomic kantprofiler

Ljudisolering med Gyproc ACOUnomic kantprofiler

Gyproc ACOUnomic erbjuder en långsiktigt hållbar lösning för innerväggar med krav på hög ljudisolering.

Gyproc innerväggar med ACOUnomic kantprofiler ger effektiv ljudisolering av innerväggar som alternativ till användning av akustisk fogmassa till traditionella kantskenor. Systemet används till väggar och nedpendlade undertak där det ställs höga krav på ljudisolerande egenskaper. ACOUnomic kantprofiler har fastlimmade tätningslister av EPDM-gummi vilket ger den akustiska tätningen mot anslutande konstruktioner. Kantprofilen används mot både golv och undertak, och mot intilliggande väggar.

Gyproc ACOUnomic är en ergonomiskt bra lösning som gör att du som installatör undviker obekväma arbetsställningar som lätt uppstår vid applicering av fogmassa. Du undviker på det viset en hel arbetsprocess och därmed också onödig belastning på rygg och axlar.

ACOUnomic är en optimerad lösning inte bara ergonomiskt utan även ekonomiskt. Systemet är nämligen avsevärt snabbare att montera och därmed sparar du pengar på såväl kortare monteringstid som inbesparade kostnader för fogmassa. Det är dessutom en långsiktigt hållbar lösning eftersom traditionell fogmassa torkar över tid medan tätningslisterna i ACOUnomic-systemet lever lika länge som själva väggen.

ACOUnomic kantskenor finns tillgängliga i 45–120 mm bredd. I sortimentet ingår också hörnprofiler.

Fördelarna med ACOUnomic:

  • Särskilt effektiv för ljudreducering i gipsväggar med R’W = 40–65 dB och R’W+C50–3150 = 53–61 dB
  • Långsiktigt hållbar ljudisolering/tätning
  • Inga obekväma arbetsställningar för applicering av fogmassa
  • Ingen risk för fel orsakat av bristande rengöring, bristfällig fog med fel dimension, etc.


Genom att använda innerväggssystem med Gyproc ACOUnomic minimerar du avsevärt risken för ljudläckage jämfört med traditionell fogning.