Diplomerad Gyproc Systemsäljare

Publicerat
Diplomerad Gyproc Systemsäljare

Ett gediget utbildningsprogram för byggproffssäljare ska göra dem tryggare i att ta fram offertunderlag och effektivisera samarbetet med Gyproc.

Under hösten 2019 höll Gyproc en första omgång av utbildningen Diplomerad Gyproc Systemsäljare. Målgruppen är byggproffssäljare med kundansvar för större entreprenörer, med syftet att ge dem en fördjupad kunskap om Gyprocs produkter, system och lösningar.

 

En Diplomerad Gyproc Systemsäljare ska fungera som en ambassadör för Gyproc och för sin byggmaterialanläggning och  kunna ställa de rätta frågorna till kund för att kunna ge en korrekt prisuppgift och offertunderlag. På så sätt effektiviseras samarbetet mellan Gyproc och återförsäljarna och kunden får snabbare återkoppling.

 

Håkan Davidsson, Distriktsansvarig säljare i Södra Sverige/Halland är initiativtagare till utbildningen; ”Vi vill att våra byggproffssäljare ska vara så trygga och säkra med våra system och lösningar att de vet vilka frågor de ska ställa till kunden för att kunna ge ett korrekt offertunderlag. Med rätt kunskap blir man trygg och det var utifrån de tankarna som idén om utbildningen föddes”. ”När man förstår tekniken bakom så blir man tryggare gentemot byggaren”. 

Gediget utbildningsprogram

I den första omgången är det byggproffssäljare från Optimera som har utbildats och diplomerats. Utbildningen pågår en heldag med ett gediget program där deltagarna bland annat får ökad systemkunskap gällande ljud, brand och fukt, förståelse för sambandet mellan utförande och funktion för att kunna sälja rätt systemlösning och förståelse för byggoptimering.

 

Deltagarna får också lära sig hur man använder Gyproc Handbok och hur den kan vara ett bra hjälpmedel samt vilka digitala hjälpmedel som finns i form av beräkningsprogram och dyl. Man ägnar sig också åt miljöfrågan och Gyprocs miljödokumentation som finns tillgänglig i samband med projekt som ska miljöcertifieras. Deltagarna får en kursdokumentation som följs upp med ett digitalt test där frågor pushas ut i omgångar under en period efter utbildningstillfället. 80 % rätt krävs för diplomering.

 

”Branschen vet att Gyproc med våra testade system är en säker partner när det gäller all lättbyggnadsteknik, säger Thomas Viktorsson, Försäljningschef Gyproc. Utbildningen Gyproc Diplomerad Systemsäljare ger våra systemåterförsäljare en grundlig utbildning med efterföljande uppföljning av de nyvunna kunskaperna. På det sättet lägger vi säkerhetsnivån för byggare och brukare ytterligare ett snäpp upp.”

 

Nu ska utbildningen utvärderas för att se om den ska erbjudas till fler. Även fortsättningsvis kommer den att vara riktad till den specifika målgruppen av systemåterförsäljare med Gyprocs system på lager.