Franska techföretag inspireras av Bålsta

Publicerat
Franska techföretag inspireras av Bålsta


I veckan anlände en delegation med sjutton franska företag till Sverige, alla med det gemensamma målet att lära sig mer om svenskt företagande. Gruppen med representanter från olika branschgrenar med tyngdpunkt på tech, tillhör ett stort franskt acceleratorprogram.

Besöket arrangerades av den franska statens investeringsfonden- och banken, Region Ile de France där Paris ingår, i partnerskap med Business France och sponsrat av Saint-Gobain Sweden. Acceleratorsprogrammet är en del av ett samarbete mellan flera olika franska offentliga organ och näringslivet som vill främja franskt företagande. Medverkande företag har särskilt intresse för de nordiska länderna.
 

Besöker lyckade föregångare

Den första anhalten för företagsgruppen blev Bålsta i Håbo kommun, närmare bestämt Gyprocs fabrik. Gyproc tillhör Saint-Gobain Sweden vars moderbolag är noterat på den franska börsen och en inspirationskälla för franska företagsetableringar i Sverige.
 

Gyprocs fabrik och huvudkontor i Bålsta har idag 140 anställda.

- Vi bär med oss erfarenheter från etableringen och lärdomar från de anpassningar som vi fått göra för att vinna en stark position på den svenska marknaden. Gyproc representerar väl det vi gör inom Saint-Gobain när det kommer till innovation och hållbarhetsåtaganden och det var goda skäl till att besöka Bålsta, berättar André Limon, vd för Saint-Gobain Sweden som sponsrar deltagandet i programmet och som var initiativtagare till besöket.

Tillsammans med kollegor svarade han på den intresserade och frågvisa företagsgruppens undringar kring hur svenskar agerar i affärsrelationer, om beskattning, hierarkier, ledarskap och mycket mer.


- Det har varit en glädje för Saint Gobain Sweden att knyta kontakt med företag från olika branscher och utbyta erfarenheter från svenskt näringsliv, säger André Limon, vd för Saint-Gobain Sweden.


Norden som fransk exportmarknad

Utöver Gyproc besökte gruppen även Ericsson och hade individuella möten från respektive företags branschgren innan de delades upp för vidare företagsbesök i Danmark respektive Finland.

- Det har varit en glädje för Saint Gobain Sweden att knyta kontakt med företag från olika branscher och utbyta erfarenheter från svenskt näringsliv, avslutar André Limon och riktar särskilt tack till Sandrine Couturier, utvecklingsansvarig för exportfrågor på den franska statens investeringsfond- och bank, Yvane Bocchi-Wirman Business France regiondirektör för de nordiska länderna samt Josselin le Testu, Business Internationalisation Policy Officer på Region Ile de France (Paris)

Om accelaratorsprogrammet

Acceleratorsprogrammet är en del av ett samarbete mellan flera olika franska offentliga organ och näringslivet. Med understöd av Region Paris, den franska statens investeringsfonden- och banken och Business France får franska företag under arton månader möjlighet att delta i acceleratorsprogrammet. Syftet är att främja företagens möjligheter till att skapa internationella relationer som kan gynna deras utveckling.

Franska techföretag inspireras av Bålsta