Gyproc ErgoLite - en lättare gipsskiva med många fördelar

Publicerat
Gyproc ErgoLite

Gyproc Ergolite kan åtta gånger av tio kan ersätta en vanlig standardgipsskiva – men med fördelarna av lägre vikt, bättre arbetsmiljö och mindre klimatpåverkan.

Gyproc Ergolite lanserades första gången 2013 och var då den första i sitt slag i Europa. Skivans låga vikt leder till många positiva effekter, där den största vinsten är förbättrad ergonomi. Gyproc ErgoLite väger endat 6,7 kilo jämfört med en standardgipsskiva där vikten per kvadratmeter är nio kilo. Mindre lyft och lättare montage ger bättre ergonomi och i sin tur bättre arbetsmiljö.

Lägre klimatpåverkan

Den lättare vikten ger också miljöfördelar, framför allt i transportledet. Lägre vikt vid frakt ger lägre bränsleförbrukning och en reducering av CO2 –utsläppen. Även tillverkningen av Gyproc ErgoLite ger hela 16% lägre utsläpp jämfört med produktionen av traditionella skivor. 
 

"Gyproc Ergolite kan ersätta en vanlig gipsskiva åtta av tio gånger men med fördelarna av lägre vikt, bättre arbetsmiljö och mindre klimatpåverkan"


Gyproc Ergolite kan ersätta en vanlig gipsskiva åtta av tio gånger men med fördelarna av lägre vikt, bättre arbetsmiljö och mindre klimatpåverkan, berättar Thomas Viktorsson, Kategorichef Gyproc. "Av de skälen vill vi se Gyproc Ergolite som det självklara förstahandsvalet i byggprojektet, det nya normala helt enkelt."

 

Gyproc Ergolite bygger på en unik lättviktsteknologi med glasfiberarmerad gipskärna med luftporer, omgiven av gips med hög densitet, skyddad av kraftig och stark kartong gör att Gyproc ErgoLite är betydligt lättare än traditionella skivor, hela 25 % lättare. Samtidigt är den lika stark som en standardgipsskiva med mycket god prestanda när det gäller brandisolering, hållfasthet och akustik.
 

Gyproc ErgoLite används invändigt i väggar och tak, som rumsavskiljare och i brand- och ljudavskiljande konstruktioner.

Läs mer