Gyproc Habito Inbrottsskydd- lösning med god ljudisolering

Publicerat
Gyproc Habito Inbrottsskydd- lösning med god ljudisolering

Gyproc lanserar Gyproc Habito inbrottsskydd, en tunnare vägglösning än traditionella inbrottsskyddsväggar med god ljudisolering. 

Gyproc Habito Inbrottsskydd är den första lösningen med skivor och reglar, utan stålplåt, plywood och förstärkningsreglar som klarat testen för inbrottsskydd. Det innebär ett mer ergonomiskt och säkert montage. Den tunnare väggen sparar kvadratmetrar utan att man går miste om en god ljudisolering; väggen ger upp till R´w 52 dB ljudreduktion.


”Gyproc Habito inbrottsskydd uppfyller säkerhetsklass 1 och 2 i enlighet med kraven i SSF 200”, säger Björn Berlin, Teknisk chef Gyproc. ”Då lösningen är fri från brännbara material, ger den en extra trygghet vid en eventuell brand”.

Gyproc Habito inbrottsskydd