Gyproc har tecknat hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen i Uppsala län

Publicerat
Gyproc har tecknat hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen i Uppsala län

Hållbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i 'Färdplan för ett hållbart län'. Gyproc har definierat ett antal åtgärder för minskad klimatpåverkan som är ett av programmets fyra temaområden.

Länsstyrelsen Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen. Gyproc är en av länets aktörer som valt att teckna hållbarhetslöftet och därmed åtagit sig att genomföra ett antal åtgärder som bidrar till färdplanen för ett hållbart län och som går hand i hand med Saint-Gobain Sweden AB:s egen färdplan mot klimatneutralitet.
 

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Saint-Gobain Sweden har gjort ett åtagande att vara klimatneutralt senast 2045 men redan till 2030 minska klimatutsläppen med 40 % i Scope 1-3*. Gyproc har tecknat hållbarhetslöfte för programmets temaområde ”Minskad klimatpåverkan” där Gyproc definierat ett antal olika åtgärder som ska bidra till detta. Bland annat ett redan pågående arbete med att byta ut fossil energianvändning till mer hållbara alternativ.

Exempelvis har all användning av olja i produktionsprocessen och för uppvärmning bytts ut till gas, vilket resulterat i minskning av ca 700 ton CO2-ekvivalenter. En förstudie pågår nu för att ta ytterligare ett steg till helt förnybar energi. Dessutom finns en målsättning på 5% årlig energibesparing av den totala energiindexen.


Samverkan och samarbeten

Bland åtgärderna finns också olika typer av samverkan och engagemang i kunskapsfrämjande insatser och aktiviteter för att inspirera till och samarbeta kring klimatsmarta val och klimatsmart produktion och konsumtion. Ett samarbete med Uppsala universitet via STUNS har t.ex. gett Gyproc en detaljerad kartläggning som kommer att resultera i ytterligare energioptimeringar framåt. STUNS kunskap och nya insikter är oerhört värdefulla för Gyprocs klimatresa framåt.
 

Produktförbättringar och lokal produktion

Ett annat exempel som Gyproc är stolta över är tillverkningen av Gyproc ErgoLite® i Bålsta. Skivan är lätt att hantera och montera och ger ett lägre CO2-avtryck än traditionella gipsskivor, ett utmärkt exempel på ambitionen att leda utvecklingen av ett hållbart byggande.
 

Löftesceremoni 3 december

Den 3 december höll Länsstyrelsen Uppsala en löftesceremoni för att uppmärksamma de aktörer som valt att teckna hållbarhetslöftet samt inspirera ytterligare aktörer att ansluta sig till detta prioriterade åtgärdsarbete.

”Som lokal aktör och arbetsgivare i regionen känns det självklart att vi är med på den här resan, säger Armina Nilsson, Sustainability Partner på Gyproc. Saint-Gobain Sweden AB tillkännagav tidigare i år en ambitiös färdplan för nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2045 och att teckna hållbarhetslöftet går hand i hand med de åtgärder vi åtagit oss för minskad klimatpåverkan.”

Representanter från Gyproc var på plats på Uppsala slott där ceremonin ägde rum.

”Jag vet att Gyproc arbetat aktivt med stiftelsen STUNS. Det är väldigt positivt med den typen av samverkan inom hållbarhet”, sa landshövding Göran Enander vid ceremonin.
 

*Jämfört med 2017. Scope 1–3, ton CO2e (absoluta emissioner)