Gyproc jubilerar med en tionde upplaga av Gyproc Handbok

Publicerat
Nu kommer jubileumsupplagan, Gyproc Handbok 10.


Gyproc Handbok har kommit att bli en av branschens mest eftertraktade bygghandböcker sedan den utkom första gången 1977. Nu kommer jubileumsupplagan, Gyproc Handbok 10.

Det har gått 4 år sedan Gyproc Handbok 9 släpptes och sedan dess har det tillkommit en del nya produkter och system som nu finns med i den uppdaterade versionen, Gyproc Handbok 10. Gyproc Resistwall – Skyddsklassade inbrottsväggar, Gyproc Slimwall – väggar som ger mer yta, Gyproc X-Ray väggar för röntgenskydd och uppdaterade vindsbjälklag samt arkivväggar som uppfyller inbrottskrav för skyddsklass 1 – 3 är några exempel. Teknikkapitlen Brand, Byggnadsakustik och Statik är helt omarbetade där framför allt statik-kapitlet bjuder på mycket ny information och beräkningsexempel.
 

”Den största förändringen i Gyproc Handbok 10 är en helt ny disposition där man nu inte längre behöver växla mellan olika kapitel för att få all information om till exempel innerväggar utan all information om respektive innerväggsystem har samlats i ett och samma kapitel, något som våra kunder utryckt önskemål om”, berättar Björn Berlin Technical Support Manager, Gyproc.
 

Uppdaterad enligt ny ljudstandard

I år släpps en ny ljudstandard för lokaler, SS 25268:2023, där kraven ställs i DnTw istället för i R´w som tidigare. Gyproc Handbok 10 är självklart uppdaterad efter den nya standarden.

”Alla innerväggskonstruktioner redovisas med labvärde R´w och fältvärde DnTw. I kapitlet Byggnadsakustik som är helt omarbetat kan man läsa mer om detta samt om skillnaden mellan R´w och DnTw, säger Björn. Det är otroligt roligt att kunna lansera detta jubileumsnummer med en ny fräsch disposition, ny ljudstandard och en hel del nyheter”.