Gyproc Monteringshandbok tillgänglig för fler

Publicerat
Gyprocs monteringshandbok finns på polska och engelska

Nu finns Gyproc Monteringshandbok på engelska och polska

Saint-Gobain Sweden AB har tagit fram ett antal handböcker och guider som underlättar och vägleder inom olika typer av applikationer och problemställningar. Gyproc Monteringshandbok är en av dem och den släpptes i en uppdaterad upplaga 2020. Den hade då fått en ny struktur för ett mer logiskt läsflöde utifrån hur en vägg ska byggas. Monteringshandboken är till stor nytta för den som ska montera Gyprocs lättbyggnadssystem och nu finns den även på engelska och polska.

”För att våra system ska byggas på rätt sätt där funktion och prestanda uppfylls behöver man rätt kunskap. Vi vill bidra till att fler på våra byggarbetsplatser kan tillgodogöra sig informationen i Gyproc Monteringshandbok", säger Björn Berlin, Technical Support Manager på Gyproc.

Gyproc Monteringshandbok kan beställas i Saint-Gobain Sweden AB:s webshop.

Gyproc Installation Manual is now available in English and Polish.

Saint-Gobain Sweden AB has produced several handbooks and guides that facilitates and gives guidance to different types of applications and solutions. Gyproc Monteringshandbok is one of them and it was released in an updated edition in 2020. It had then been given a new structure for a more logical reading flow based on how a wall should be built. The installation manual is of great benefit to those who install Gyproc's lightweight construction systems and is now also available in English and Polish language.

“For our systems to be built in the right way in terms of function and performance, you need to have the right knowledge. We want to support more people at the construction sites to assimilate the information in Gyproc Installation Manual", says Björn Berlin, Technical Support Manager at Gyproc.

Gyproc Installation Manual can be ordered in Saint-Gobain Sweden AB's web shop.