Gyprocs lösningar i NollCO2-certifierat polishus

Publicerat
Gyprocs lösningar i NollCO2-certifierat polishus


Gyproc var involverade i tidigt projekteringsstadium och bidrog bland annat med byggoptimering. 

I kvarteret Korsningen i centrala Örebro finns stadens första kontorsbyggnad i trä. Polismyndigheten är hyresgäst för hela huset som hade inflyttning 2022 vilket gör det till världen första klimatneutrala polislokal.  Byggnaden har certifierats enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2 där målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.
 

”Gyprocs byggoptimeringshjälp har bidragit till att minska mängden material där man t.ex. använt Gyproc Habito istället för lösningar med plywood och normalgips etc.”, berättar Kent Petterson, Project & Technical Specification Sales.
 

Byggnaden, som är ritad av Utopia Arkitekter, har sju våningar med stommar och bjälklag i trä. Fasaderna består av en kombination av trä och glas och taket är försett med solceller som beräknas ge ett överskott av förnybar energi. Att stommen byggts i trä bidrar till att utsläppen blir ca 40% lägre i jämförelse med en traditionell konstruktion.
 

Gyproc vart involverade sedan tidigt projekteringsstadium tillsammans med arkitekten och entreprenören, NA Bygg. Gyproc bidrog med byggoptimering och har kommit med förslag på lösningar för bland annat innerväggar och ytterväggar som levererats via Optimera i Hallsberg. Bland annat en specifik lösning för en av ytterväggarna där det var speciella krav och förutsättningar att leva upp till såsom skyddsklass 2, brand, ljud, statik mm. Det fanns även krav på lågt U värde. Ytterväggslösningen består av produkter från Gyproc och Isover.

”Gyprocs byggoptimeringshjälp har bidragit till att minska mängden material där man t.ex. använt Gyproc Habito istället för lösningar med plywood och normalgips etc.”, berättar Kent Petterson, Project & Technical Specification Sales.
 

Genom att leverera skivor i specialformat samt längdanpassade skivor och stålreglar har man kunnat undvika onödigt spill. Åtgärder som bidragit med poäng till projektets certifiering Miljöbyggnad Guld, en certifiering som ligger till grund för möjligheten att certifiera enligt NollCO2.
 

Bild: Castellum