Rik på yta

Publicerat
Gyproc SlimWall - rik på yta


Gyproc SlimWall System – en smart vägg som ger mer golvyta

Gyproc tar byggoptimeringen ytterligare ett steg och lanserar Gyproc SlimWall System, ett smart väggsystem som skapar nya möjligheter och större vinster, både när du bygger om och när du bygger nytt. Med Gyproc SlimWall System får du ut fler kvadratmeter som ökar boytan och förbättrar kalkylen – utan att tappa brand- och ljudegenskaper.

Gyproc SlimWall System bygger på att man byter ut en Gyproc Normal mot en Gyproc Habito på vardera sidan om väggen och kan därmed dimensionera ner stommen från en 70 mm dubbelstomme till en 45 mm dubbelstomme. Det möjliggör 50 mm tunnare väggkonstruktion vilket frigör 1 m² / 20 lpm vägg.

”Gyproc Byggoptimering handlar om att skapa förutsättningar att vara så effektiv i byggandet som möjligt", säger Thomas Viktorsson, Kategorichef på Gyproc. ”Med Gyproc SlimWall System lägger vi till ytterligare en effekt som innebär mer sälj- och uthyrningsbar yta vilket kraftigt ökar lönsamheten i projektet. Fler kvadratmetrar ökar också intäkter för hyra och månadsavgifter när väl fastigheten är i drift, genom hela byggnadens livstid”.

 

”Gyproc Byggoptimering handlar om att skapa förutsättningar att vara så effektiv i byggandet som möjligt", säger Thomas Viktorsson, Kategorichef på Gyproc.