Skolelever i Håbo kommun ska få lära om möjligheter för en hållbar utveckling

Publicerat
Skolelever i Håbo kommun ska få lära om möjligheter för en hållbar utveckling


Sommarlovet är slut och skolorna kan välkomna sina elever tillbaka till ett nytt läsår. Gyproc är stolta att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken som kommer att delas ut till mellanstadieleverna i Håbo kommun.

Sedan 1995 har Natur & Miljöboken givits ut till över 5 miljoner elever i Sverige. Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i lärande för hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap. Det talas mycket om hot mot miljön idag. Natur & Miljöboken vill hellre tala om möjligheter och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling! Det vill Saint-Gobain Sweden också och därför bidrar Gyproc och medverkar till att möjliggöra utgivningen av Natur & Miljöboken som levereras till mellanstadieelever i Håbo kommun till läsåret 2022/2023.

”Kunskap och framtidstro, samt hållbart agerande i alla lägen är två av fokusområdena i Saint-Gobain Sweden AB:s och Gyprocs hållbarhetsplan, säger Armina Nilsson, Sustanability Partner på Gyproc. Natur & Miljöboken rimmar väldigt bra med det vi vill bidra och medverka till.

Ann-Sofi Lag är Projektledare på Natur & Miljöboken där Håbo kommun är en av kommunerna hon ansvarar för:

”Tack vare Gyproc samt våra övriga samarbetspartners har vi skapat framtidens hållbara läromedel. Vi har under ett par år arbetat intensivt med att skapa en helt ny digital läromedelsserie som vi nu är stolta över att lansera och presentera. Det digitala steget minskar det ekologiska fotavtrycket och därför tar vi det nu!”