Studenter gav idéer för energismart torkprocess

Publicerat
Studenter gav idéer för energismart torkprocess

På Gyproc i Bålsta har åtta ingenjörsstudenter undersökt hur mer energi i torkprocessen av gipsskivor skulle kunna återvinnas. Bakom projektet står STUNS, en stiftelse som vill främja innovation och syftar till att akademiska resultat ska göra nytta för företag i Uppsala län.

STUNS är en stiftelse som ska möjliggöra att forskningsresultat och innovationer ska komma till verklig nytta i näringslivet och samhället. Under våren har åtta ingenjörsstudenter inom energiteknik via STUNS drivit ett projekt på Gyproc.

 

Mindre energianvändning

Fabrikschef Daniel Easter och hans kollega ingenjören Alexander Johnsson har handlett studenterna.

– Gruppen undersökte hur vi skulle kunna utvinna mer energi från vår torkprocess. Det skulle minska energianvändningen och i sin tur medföra sänkta kostnader och mindre CO2-utsläpp, berättar Daniel Easter.

 

Fler värmeväxlare

Föreslaget som studenterna presenterade går ut på att ytterligare värmeväxlare installeras. Tekniken kan jämföras med värmepumpar som finns i vanliga bostadshus men i mycket större skala. Värmeväxlaren skulle kunna samla upp och återvinna restvärmen från produktionsprocessen och även utvinna mer vatten från processen.

– Gruppen kom med innovativa tankar och idéer. Nu utvärderar vi förslaget och räknar på den eventuella investeringen, säger Daniel Easter.

 

Kompetensförsörjning

En utmaning som rör hela den svenska byggsektorn de närmaste åren är ett kompetensskifte på grund av hur åldersstrukturen i branschen ser ut. I hela byggbranschen är efterfrågan på ingenjörer stor.

– Den här typen av kunskapsutbyte är därför utmärkt för oss som företag. Studenterna fick kännedom om Gyproc och de uppskattade att få en tidig inblick i yrkeslivet och praktisk erfarenhet, säger Daniel Easter.

Om STUNS

STUNS finansieras av både offentliga och privata aktörer. Stiftelsens uppdrag är att gynna samarbeten mellan Uppsala universitet, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, företag samt kommuner i länet. Det ska skapa förutsättningar för innovation inom tech, energi-, miljö- och klimatområdet. Göran Enander, landshövding i Uppsala län, är ordförande i stiftelsen.