Svensktillverkat vindskyddssystem för svenskt klimat

Publicerat
Svensktillverkat vindskyddssystem för svenskt klimat

Glasroc X Storm Vindskyddssystem är utvecklat för byggnader där det ställs höga krav på både fuktsäkerhet och energieffektivitet. Systemet är vind- och vattentätt och håller under byggnadens hela livslängd.

Glasroc X Storm klassas i den bästa absorptionsklassen H1 vilket placerar den i den absoluta toppen vad det gäller vindskyddsskivor, och kan, om behov uppstår, exponeras mot väder och vind i upp till 12 månader i normalt svenskt klimat.
 

Producerad i Sverige för svensk marknad

Från och med augusti kommer Glasroc X Storm att tillverkas i Sverige, för den svenska marknaden, på Gyprocs anläggning i Bålsta och under samma månad kommer den att börja synas ute på projekt och hos återförsäljare. Med produktionen i Bålsta får man en större flexibilitet och leveranskapacitet med bland annat kortare ledtider för fabriksproducerade speciallängder än tidigare. Det blir även positiva effekter på miljöpåverkan med ett kortare avstånd från produktion till marknaden.
 

”Som ett led i vårt ständigt pågående arbete att behålla och stärka vår position som marknadens tryggaste leverantör av lättbyggnadssystem, fortsätter vi arbetet med att göra vårt erbjudande effektivare och starkare genom att placera tillverkningen av marknadens nr.1 inom vindskyddssystem i Sverige", säger Thomas Viktorsson, Kategorichef Gyproc.
 

Glasroc X Storm ersätter vindskyddskiva Glasroc H Storm. Glasroc X Storm är vit med ett tydligt blått tryck på framsidan.