Vindskyddsskivan Glasroc X Storm tillverkas på Gyproc i Bålsta

Publicerat
Vindskyddsskivan Glasroc X Storm tillverkas på Gyproc i Bålsta


Glasroc X Storm Vindskyddssystem är utvecklat för byggnader där det ställs höga krav på både fuktsäkerhet och energieffektivitet. Systemet är vind- och vattentätt och håller under byggnadens hela livslängd. Sedan augusti 2021 produceras vindskyddsskivan Glasroc X Storm i Sverige, på Gyprocs anläggning i Bålsta.

Vindskyddskivan Glasroc X Storm tillverkas i Sverige, för den svenska marknaden och för svenskt klimat. Det ger flera fördelar.

Glasroc X Storm Vindskyddssystem är utvecklat för byggnader där det ställs höga krav på både fuktsäkerhet och energieffektivitet. Systemet är vind- och vattentätt och håller under byggnadens hela livslängd.
 

Svensktillverkat ger flera fördelar

Sedan augusti produceras vindskyddsskivan Glasroc X Storm i Sverige, på Gyprocs anläggning i Bålsta. Det ger en större flexibilitet och leveranskapacitet med bland annat kortare ledtider för fabriksproducerade speciallängder än tidigare. Det blir även positiva effekter på miljöpåverkan med ett kortare avstånd från produktion till marknaden.

Glasroc X Storm ersätter vindskyddskiva Glasroc H Storm. Glasroc X Storm är vit med ett tydligt blått tryck på framsidan.

Skivan klassas i den bästa absorptionsklassen H1 vilket placerar den i den absoluta toppen vad det gäller vindskyddsskivor, och kan, om behov uppstår, exponeras mot väder och vind i upp till 12 månader i normalt svenskt klimat.