Råd från arkitekten

Så bidrar du till en effektivare projektering

Mattias Lind, White Arkitekter

Mattias Lind, White Arkitekter

Arkitekter rör sig till vardags på en skala som pendlar mellan fantasi och ordning när idé ska bli verklighet. Funktionskrav, hållbarhet, byggoptimering, regler och normer är några av de saker som arkitekten behöver ha koll på under hela projekteringen.  Vi frågade Mattias Lind på White Arkitekter: ”Hur kan jag som arkitekt bli mer effektiv i projekteringsfasen i allmänhet och vid projektering av olika väggtyper i synnerhet? 

– Några av mina bästa råd är att lära av tidigare projekt, alltid vara nyfiken och hålla sig uppdaterad om produkter samt lära sig lingot i byggbranschen. Det är också viktigt att ha ordningssinne och vara noggrann, säger Mattias Lind, arkitekt på White. 

Mattias Lind är arkitekt, verksam på White arkitekter i Göteborg. Han är rutinerad och har arbetat med än 20 år som arkitekt. Mattias arbetar ofta med publika byggnader både i urbana miljöer liksom i den vackra svenska naturen. Mattias har bland annat ritat flera naturum, besöksbyggnader i svenska nationalparker samt nyligen färdigställda Johanneberg Science Park på Chalmers i Göteborg. 


Dra lärdomar och var nyfiken
Ett bygge är visserligen komplext, men det mesta är ganska fyrkantigt och platt eftersom allt bygger på produktionsmetodik. För att vara effektiv i projekteringen är det viktigt att inte frångå denna metodik samt förstå konsekvenserna av olika beslut. 

Mattias menar att lång erfarenhet effektiviserar projekteringen då ett tränat öga momentant kan läsa av och analysera fortlöpande. 
– Använd ögon och öron hela tiden och lär av andra tidigare projekt. Att vara erfaren hjälper så klart på vägen, men det som ändå ger mest i längden, är att vara nyfiken på hur saker och ting fungerar, säger Mattias.

Han poängterar att det är viktigt att ha en dialog med materialleverantörer såsom Gyproc för att hålla sig uppdaterad, lära sig produkterna och få råd om hur funktionskrav kan uppnås på bästa sätt. 


BIM svarar på frågorna om hur bygget ska realiseras
På White används BIM för att skapa en virtuell prototyp av byggnaden. Att kunna se alla dörrar, väggar, fönster och dess beståndsdelar i 3D innan byggnaden finns på riktigt, leder till en effektivare projektering men också en smidigare byggprocess. 

– Genom BIM kan jag stegvis bygga upp väggar som sedan laddas med olika komponenter. Att rita i 3D tar kanske lite mer tid i början, men fördelarna överväger när det gäller precision, samt att antal fel och missförstånd minskar. BIM effektiviserar processen oerhört, säger Mattias.

Det bästa är ju om materialleverantören kan tillhanda typrumsobjekt och även objekt i CAD och BIM, säger Mattias. Gyproc Saint-Gobain tillhandahåller BIM-objekt, digitala verktyg och andra hjälpmedel till arkitekter. Detta tillsammans snabbar upp arbetet och effektiviserar arkitektens arbete.


Minimera antalet väggtyper och standardisera så långt det är möjligt
Olika väggtyper fungerar bättre beroende på om det är ett kontor, en bostad eller ett badrum som ska byggas. Varje vägg laddas med olika egenskaper för att klara av t.ex. fukt, brandkrav samt ljudkrav. Olika materialval som gips, tegel och betong med olika ytskikt och tätskikt gör också att tjockleken på väggarna varierar. I tillägg vill arkitekten dessutom sätta sin prägel på byggnaden och uppnå ett särskilt uttryck som många gånger gör det nödvändigt att specialutveckla och anpassa. 

I ett bygge kan det ibland finnas uppemot 40 olika väggtyper eller mer. Då gäller det för arkitekten att se över helheten och se om antalet väggtyper går att minska. På så vis är det mindre att hålla reda på i alla led; färre varianter på infästningar, reglar och isolering vilket också gör att byggprocessen blir mycket smidigare. 

– Genom att bygga upp en standardkatalog i 3D kan processen effektiviseras och man behöver inte börja från scratch. Ju fler projekt man kan titta på desto bättre. På så vis behöver man inte bygga nytt varje gång. Det är ju alltid en igångsättningsprocess inför varje projekt, och många gånger kan man ta lösningar från tidigare projekt. 

Tillgänglighet blir också allt viktigare det är viktigt att det finns tillräckligt med plats i korridorer och fria mått för att en rullstol ska kunna vända. Samtidigt vill ju byggherren och hyresgästen optimera ytorna utifrån funktion. 

– Det gäller att sätta väggarna rätt och pressa måtten så mycket det går, så att tillgänglighetskraven uppnås. Noggrannhet blir A och O, och likaså planering, tycker Mattias.

Att planera ett bygge och även få till bra logistik tar många mantimmar, men behövs för att bygget ska bli bra. Mattias tycker att det är viktigt att effektivisera projekteringen men samtidigt avsätta ordentligt med tid för planering av projektet. 

– Det måste vara tillåtet att investera tid, vilket ger bra lösningar som fungerar i verkligheten. Vi vill ju ha hållbara, vackra och byggnader som för det kulturella arvet vidare, avslutar Mattias Lind.