Din partner

Din partner

Din partner

Vi vet att det lönar sig och är viktigt att göra rätt från början.

Det medför att beställning, planering, projektering och uppförande av byggnader idag kräver ett omfattande lagarbete som har sin start långt innan första pennstrecket är draget och spaden är satt i marken.

Vår roll är den som specialist inom vårt område - lättbyggnadssystem för hållbart byggande. Vi sitter på en unik kompetens som vi erbjuder alla parter, i alla delar av byggprocessen från start till mål.

  • Vi har en dialog med beställare om hållbarhet som tar höjd för funktion och utformning för dagens och morgondagens behov.
  •  Vi bistår med fakta och beräkningar, detaljerade beskrivningar av dokumenterade lösningar med lättbyggnadsteknik - för att göra skillnad i ett projekt redan vid ritbordet.
  • Genom att certifiera entreprenörer ser vi till att monteringen sker på rätt sätt så att alla funktionskrav uppnås.
  • Genom byggoptimering och projektanpassad support säkerställer vi att resurser används på ett så kostnads- och miljöanpassat sätt som möjligt.
Din partner inom lättbyggnadssystem för hållbart byggande.
Din partner inom lättbyggnadssystem för hållbart byggande.
Uppfylla beställarens krav

Omvärldens krav vid nybyggnation, ombyggnation och renoveringar blir allt större. Visioner och föreskrifter styr samhällen och städer mot uttalade mål för hållbart byggande, vilket i sin tur styr hur stadsdelar, kvarter, nya bostadsområden och i slutändan enskilda byggnader ska planeras, projekteras och byggas. 

Det gör att kravet på certifiering och garantier gällande hållbarhet och funktion ökar. Idag för vi ofta dialog med beställare och tar tidiga diskussioner där vi tar höjd för funktion och utformning för dagens och morgondagens behov. Inte minst för de framtida ombyggnationer vi vet att varje byggnad genomgår under sin livstid.

Pålitlig partner i föreskrivande led

Genom årtionden av produkt- och systemutveckling har vi byggt upp en gedigen teknisk kompetens som vi vet är uppskattad och till stor hjälp i föreskrivande led. Utöver den omfattande dokumentation som finns tillgänglig om produkter och byggsystem i form av byggvaru- och miljödeklarationer, beskrivningar av ljud- och brandegenskaper, certifieringar och garantier med mera, står vi också personligen till tjänst. 

Som systemleverantör kan vi alltid bidra med fakta och beräkningar, detaljerade beskrivningar av dokumenterade lösningar med lättbyggnadsteknik. Kort sagt kan vi göra skillnad i ett projekt redan vid ritbordet.

Vid entreprenörens sida

Byggoptimering är ett starkt koncept inom den projektanpassade support vi erbjuder entreprenörer. I korthet innebär det en arbetsmodell för att använda resurser och material på ett så kostnads- och miljöanpassat sätt som möjligt. Vi erbjuder dels måttanpassade produkter för att minska spill, dels effektiva logistiklösningar som säkerställer att våra produkter finns på plats vid given tidpunkt. 

Som en viktig del i vårt och entreprenörens miljöarbete erbjuder vi återvinning av det gipsspill som uppstår på en byggarbetsplats. Gips är 100 procent återvinningsbart och spillet återanvänds i vår produktion av nya gipsskivor. Detta är något som branschens beställare i allt större utsträckning kräver.

Vad är Gyproc Byggoptimering?

Så här kombinerar vi hållbart byggande med totalekonomi