Vad är Gyproc Byggoptimering?

Pengar

Byggoptimering är ett grundläggande begrepp för Gyproc. Vår rådgivning, produktion, produkter, system och logistik är baserade på att leva upp till kraven som ligger bakom det begreppet. Men vad är Gyproc Byggoptimering egentligen och varför bör du tänka på det, genom hela byggprocessen?

Sedan 1996 har Gyproc Byggoptimering varit en viktig del av vår verksamhet. I enkla drag går Byggoptimering ut på att redan när projektet planeras arbeta med genomtänkta lösningar, så du därmed kan effektivisera hela processen från konstruktion till byggande, montering och efterföljande spill- och avfallshantering. Detta gynnar både miljön och byggandets totalekonomi.

Med Gyproc Byggoptimering får du:

 • En optimal byggprocess
 • Bättre konstruktioner
 • En god totalekonomi

Gyproc Byggoptimering är inte ett bara ett honnörsord, utan en nödvändighet i en tid där du inte bara möter tuffa deadlines och budgetar, utan även höga krav på byggnadens funktion och hållbarhet och byggarbetsplatsens arbetsmiljö.

I dag måste du förutom att bygga effektivt även tillgodose nya lagstiftningar om brandsäkerhet, ljud och hållbarhet. Du måste även sträva efter att reducera hårt fysiskt arbete på byggarbetsplatsen, så långt möjligt. Därför har vi på Gyproc gjort Byggoptimering till en viktig del av vår verksamhet.

Gyproc arbetar målinriktat på att skapa innovativa systemlösningar som lever upp till framtidens krav och ger bättre resultat för alla parter, oavsett om du är arkitekt, entreprenör, hantverkare eller om du ska verka i den färdiga byggnaden.

Konstruktionens reella kostnader

Gyproc Byggoptimering baseras på hela byggprocessen, från planering och projektering till drift och underhåll. Byggoptimering synliggör kostnaderna kring olika typer lättbyggnadskonstruktioner och därmed läggs grunden för optimering av byggprocess, konstruktion och totalekonomi.

Detta exempel visar principen för Gyproc Byggoptimering:

Konstruktionens reella kostnader

Besparingarna kan komma från många olika håll i processen. De kan t.ex. komma från själva uppbyggandet av konstruktionen, val av material, montering, avfallshantering och byggplatsomkostnader.

Du kan göra stora besparingar om du tänker nytt redan på planeringsstadiet och väljer alternativa lösningar eller konstruktioner. Det är nämligen inte alltid dyrare att välja bättre lösningar. Med hjälp av våra Byggoptimeringsverktyg och duktiga tekniker kan vi skapa helhetslösningar som är skräddarsydda för ditt byggande.

Här kan man spara pengar med Byggoptimering:

 • Optimerade lösningar för dina konstruktionskrav
 • Optimala leveranssystem
 • Snabbare montering
 • Minimering av spill
 • Minimering av avfall och deponi
 • Mindre underhåll/längre hållbarhet

Vi hjälper dig hitta de bästa lösningarna

Gyproc erbjuder en rad tjänster som kan säkra att projektet får de bästa lösningarna från början. Våra innovativa system är baserade på lösningar som lever upp till funktionskrav som t.ex. byggnadens ljudisolering och akustik, brandskydd, fuktskydd och hållbarhet. Med vår kunskap kan vi hjälpa dig att optimera byggnaden från ett funktions-, omkostnads- och hållberhetsperspektiv.

Vi finns tillgängliga från planering till färdig byggnad, men redan i projekteringsfasen avgörs en stor del av byggomkostnaderna så att ju tidigare du involverar oss desto bättre!

I planerings- och projekteringsfasen erbjuder vi hjälp och rådgivning, på dina villkor, och vi kan självklart komplementera med:

 • Miljöcertifikat och godkännanden
 • Mängdberäkningar och statisk dimensionering
 • BIM-objekt och CAD-ritningar

På byggplatsen kan vi säkra optimala leveranssystem, t.ex. genom:

 • Just-in-time-leveranser
 • Lägenhetspaket med gipsskivor, stålprofiler och tillbehör
 • Leveranser i önskad sekvens och nära monteringsplatsen
 • Väderplastade gipsbuntar för förvaring utomhus
 • Hanteringshjälpmedel
 • Rådgivning på byggarbetsplatsen

Om du vill veta mer om Gyproc Byggoptimering och höra hur vi kan hjälpa dig optimera ditt byggprojekt, är du alltid välkommen att kontakta oss.