Montering

Hur ska jag montera AP 25?

Se kap 6 Bjälklag (6.1 Gyproc AP-profil) i  Monteringshandboken för montage i tak. 
För montage på vägg se kapitel 1 Innerväggar (1.6 Montering av AP-profil).