Fribärande undertak med Gyproc XR ljudreglar - Montering av profiler

Fribärande undertak med Gyproc XR ljudreglar

Montering av profiler

I - Montering av kantprofiler
II - Montering av reglar

Konstruktionsdetaljer
1. Kantskena, Gyproc SK eller SKP
2. Skruv, bult eller ankare passande till underlaget (ej Gyproc produkt)
3. Regel, Gyproc XR eller Gyproc ER
4. Skruv, Gyproc Quick QP 14
5. Ev. fogmassa för akustisk tätning
 

Innan du börjar montera fribärande undertak, säkerställ att profilerna klarar maximal spännvidd enligt dimensioneringstabell i Gyproc Handbok kapitel Fribärande undertak. Säkerställ också att sakkunnig bedömer att väggarna kan bära undertakets vikt och att infästningar utförs tillräckligt säkra. Observera att det fribärande undertaket inte får belastas med ytterligare last.

Alla skenor ska fästas vid underlaget med lämplig infästning.
Kapning av stålprofilerna kan göras med Gyproc Profilsax.

Montering av kantprofiler

Montering av kantprofiler

Markera undertakets placering på väggarna. 
Fäst kantprofilerna med lämplig infästning på max 400 mm mellanrum mellan infästningarna. 
Avståndet från änden av kantproflen till första resp. sista infästning ska vara max. 100 mm.

Montering av reglar

Montering av reglar

Montera mellanliggande reglar genom att fästa dem i kantprofilen med 2 skruvar Gyproc Quick QP 14 i vardera änden, eller enligt dimensioneringstabell i Gyproc Handbok kapitel Fribärande undertak.
 

Reglarnas kapas så att det återstår max. 5 mm mellanrum i vardera änden