Gyproc Systemsäkring

Gyproc SystemsäkringGyproc är marknadsledande inom gipsbaserad lättbyggnadsteknik och vi erbjuder Gyproc SystemSäkring för samtliga Gyproc system och produkter, som är specificerade och monterade enligt gällande utgåvor av Gyproc Handbok, Gyproc Monteringshandbok och övrig dokumentation enligt Gyproc. 

Gyproc SystemSäkring säkerställer att valda systemlösningar lever upp till följande kriterier:

  • Ingående lösningar omfattar endast kvalitetsprodukter som är utvecklade för att fungera väl såväl enskilt som integrerade i system för att uppfylla estetiska, funktionella och hantverksmässiga krav
  • Gyproc system och produkter är baserade på teknisk expertis och på vår samlade erfarenhet som marknadsledande leverantör av lättbyggnadssystem
  • Gyproc system och produkter har dokumentation som baserar sig på tester och utvärderingar hos certifierade testinstitut i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetskrav
  • Gyproc system och produkter har provats och testats på byggarbetsplatser för att säkerställa optimala monteringsmetoder
  • Gyproc ger support med hjälp av kunnig teknisk personal under hela byggprocessen, från projekterings- och leveransfas till montering
  • efter byggnadens färdigställande fungerar Gyproc system och produkter som avsett under hela byggnadens livslängd

Stort utbud av kvalitetsprodukter

Gyproc produkter är speciellt utvecklade för att tillsammans bilda lösningar med lättbyggnadssystem som ger rätt egenskaper till varje specifik del av byggnaden. Gyproc har ett stort utbud av lösningar för innerväggar, ytterväggar, undertak, golv och brandsäkring.  Gyproc systemlösningarna innehåller kvalitetsprodukter inom varumärkena Gyproc gipsskivor, Gyproc stålprofiler, Gyproc spackelprodukter, Gyptone akustikundertak och Glasroc gipsbaserade kompositskivor.

Utvecklat för dagens och morgondagens byggande

Alla Gyproc systemlösningar utvecklas och testas av erfaren byggexpertis för att möta de krav som ställs på våra byggnader. Alla aspekter tas med i våra överväganden till exempel aktuella krav gällande funktion, montering, estetik, underhåll och säkerhet.
Men också ekonomiska krav spelar in och många av våra system är utvecklade för optimal byggoptimering för att hålla totalkostnaden nere. Sist men inte minst har miljöaspekten en stor betydelse. Gips har använts i mer än 4000 år och är ett naturligt och miljövänligt byggmaterial. Genom väl fungerande returhantering återvinner vi gipsspill från byggarbetsplatser som sedan används i tillverkningen av nya gipsskivor. Gyproc strävar efter att kontinuerligt minska resursförbrukningen i produktionsprocessen, och arbetar i linje med ISO 14001.

Säkra systemegenskaperna

Genom att använda Gyproc systemlösningar används endast väl testade produkter. De är provade och utvärderade såväl på våra egna laboratorier som på utomstående laboratorier och på byggarbetsplatser, där produkterna är testade både som fristående produkter och som systemlösningar. Vår koncerntillhörighet med Saint-Gobain ger oss tillgång till omfattande laboratorier runt om i världen och tillsammans har vi en mycket omfattande sakkunskap och erfarenhet som står bakom våra produkter och systemlösningar.

Fullständig support under alla byggprojektets faser

Gyproc stödjer alla delar av byggprocessen och erbjuder våra kunder omfattande dokumentation via vår hemsida, Gyproc Handbok och Gyproc Monteringshandbok. Våra kompetenta rådgivare och säljare finns till hands under byggprojektets alla faser, från idé- och projekteringsfasen vidare under leverans och montering och slutligen för drift- och underhållsfrågor.

Varumärket bakom Gyproc SystemSäkring

Gyproc har levererat gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik till svenska byggprojekt i över 50 år och Gyproc är del av den världsomspännande Saint-Gobain-koncernen, som är världens största producent av gipsbaserade lättbyggnadslösningar. Gyproc arbetar ständigt på att bli den bästa partnern för våra kunder. Genom Gyproc Certifierade Entreprenörer ser vi till att utbilda entreprenörer så att montaget av våra system uppfyller ställda krav.