Gyprocs lösningar för byggande i KL-trä

KL-trä

Byggande i KL-trä

KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp. Det finns dock utmaningar när det gäller byggande i KL-Trä och det är därför viktigt med korrekt projektering.


Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä.

Lösningar för god ljudkomfort och brandsäkerhet

Gyproc har lösningar för innerväggar som möter akustiska utmaningar vid byggande med KL-trä. Gipsskivornas brandmotstånd skyddar även KL-trästommen mot temperaturhöjning och hjälper till att dämpa brandförloppet. 

Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida.

I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Gyprocs lösningar för byggande i KL-trä

God ljudkomfort

Ljudmiljön är en av utmaningarna när man bygger med lätta bjälklag. Konstruktioner med gipsskivor har starkt ljudisolerande egenskaper och hindrar t.ex. trafikbrus utifrån eller buller från omkringliggande lokaler att tränga genom väggarna.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är också en av utmaningarna vid byggande i KL-trä och en av gipsskivornas unika egenskaper är dess brandmotstånd. En gipsskiva innehåller en relativt stor mängd kemiskt bundet vatten. Vid brand frigörs detta vatten från skivan och kyler branden, processen kallas för kalcinering. Detta innebär att gips är obrännbart. Så länge kalcineringsprocessen pågår överstiger aldrig temperaturen på den icke brandutsatta sidan av skivan 100 °C!  

Konstruktionslösningar

Konstruktionslösningar för väggens uppbyggnad, se nedan. För väggens övriga prestanda se Saint-Gobains Projekteringsguide KL-trä.

 

 

Beställ KL-trä Projekteringsguide

Kl-guide
Beställ KL-trä Projekteringsguide

Saint-Gobains KL-trä Projekteringsguide riktar sig mot föreskrivare, arkitekter och konstruktörer samt projektörer för uppförande av hållbara och effektiva lösningar till KL-träbyggnader.

Beställ eller ladda ner här

Saint-Gobains lösningar för byggande i KL-trä

KL-trä
Saint-Gobains lösningar för byggande i KL-trä

Saint-Gobain Sweden AB kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä som möter utmaningarna.

Se Saint-Gobains lösningar för byggande i KL-trä

Mesanseglet Västerås är byggt med KL-trästomme

Mesanseglet Västerås är byggt med KL-trästomme
Mesanseglet Västerås är byggt med KL-trästomme

Gyproc bidrog med en innovativ konstruktionslösning där bjälklagen fick en stegljudsdämpande påbyggnad som har gett extra effekt på ljudreduceringen. 

Referens Mesanseglet Västerås