Gyproc standardstålstomme c 450 med Glasroc H Ocean
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 70/70x2 (450) VV-NN M140

Dubbla Glasroc H Ocean på ena sidan av stålstomme, dubbla Gyproc Normal på andra sidan. Skenor 70 mm och reglar 2x Gyproc ER 70 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 140 mm mineralull - Isover glasull. Luftspalt: min 15mm.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
56
Ljudisolering (dB)
DnT,w+C50-3150
52.00
Ljudisolering (dB)
RW
66
Ljudisolering (dB)
RW+C50-3150
59
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Glasroc H Ocean våtrumsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER som monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

  1. 2 x Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic som kantprofil (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc ER 70 ERGOstål, c 450 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
  4. 2 x 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
  5. 2 x 70 mm Mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 70/70x2 (450) VV-NN M140
3.1.6:110
281
Mått
3500 mm
200 mm
450 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
56 dB
DnT,w+C50-3150
52 dB
RW
66 dB
RW+C50-3150
59 dB
250 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70x2-450-VV-NN-M140-PDF
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70x2-450-VV-NN-M140.dwg