Gyproc standardstålstomme c 450 med Glasroc H Ocean
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 95/95 (450) VV-NN M45

Dubbla Glasroc H Ocean på ena sidan av stålstomme, dubbla Gyproc Normal på andra sidan. Skenor 95 mm och reglar Gyproc ER 95 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 45 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
46
Ljudisolering (dB)
RW
50
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Glasroc H Ocean våtrumsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER som monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 95/95 (450) VV-NN M45
230
Mått
6750 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
46 dB
RW
50 dB
150 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10