Gyproc GD

DUROnomic® förstärkningsreglar till innerväggar
Läs mer
Dölj

Gyproc DUROnomic är ett system med förstärkningsreglar till innerväggar. Systemet används huvudsakligen till högre väggar och väggar med belastningar. Systemet ger underlag för 900 mm breda Gyproc gipsskivor där förstärkningsreglarna monteras på c 450 mm.

DUROnomic systemet består av Gyproc GFR DUROnomic förstärkningsreglar som är avsevärt kraftigare än vanliga reglar i systemet Gyproc ER och Gyproc XR. Väggar där de vanliga reglarna ersätts av förstärkningsreglar blir därför mycket starka och stabila.

I väggar där förstärkningsreglar används är det lämpligt, om än inte alltid nödvändigt, att använda Gyproc GFS DUROnomic förstärkningsskenor.

I väggar där t.ex Gyproc ER önskas ersättas med Gyproc GFR för att få en tunnare vägg, är det möjligt att välja skena alt. kantprofil Gyproc SK, SKP alt. AC.

Systemets fördelar

  • Optimal lösning för höga väggar.
  • God stabilitet.
  • Förstärkningsreglar är idealiska för montering av tunga dörrar.
  • Låg totalkostnad för hel vägg.
  • Snabb hantering och montering.
  • Förberedd för kabeldragning (gäller ej GFR 45).
  • Hög hållfasthet.
  • Bärande väggar kan byggas i upp till brandklass REI 90.

Observera att styvare reglar påverkar ljudisoleringen vid enkelstomme, se systemets egenskaper.

Se även systemegenskaper för Gyproc XR vid väggar med max vägghöjd upp till 7000 mm (ej bärande) och ljudkrav DnT,w = 40–52 dB.

Förstärkningsreglar Gyproc GFR DUROnomic kan användas som primärer i fribärande undertak. Se Gyproc Handbok, kapitel Byggnadsakustik.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Innerväggar - Gyproc GD DUROnomic® Förstärkningsreglar - Handbok 10