Gyproc XR

<h3>– Stålreglar med hög ljudreduktion för icke bärande innerväggar</h3>
Läs mer
Dölj

Gyproc XR är ett system för hög ljudreduktion i lätta ej bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 mm breda Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar c 450 mm, som monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc ACOUnomic, Profil-formen minskar väggens ljudöverföring på ett mycket effektivt sätt.

I systemet Gyproc XR finns tre typer av vägguppbyggnader:

  • Enkelväggar: enkel stålstomme, där XR-reglar och skenor har samma bredd.
  • Saxade väggar: skenan är 25 mm bredare än regeln och reglarna monteras zick-zack på c 225 mm.
  • Dubbelväggar: dubbla stålstommar (med beteckningen "x2") – två parallella stålstommar, där XR-reglar och skenor har samma bredd.

Systemets fördelar

Systemet har följande fördelar jämfört med Gyproc ER:

  • Enkelstomme kan i vissa fall ersätta saxade väggar.
  • Gyproc XR ger tunnare väggar i vissa utföranden.
  • Med mineralullsremsan Gyproc MR kan isoleringsutförandet optimeras både gällande volym och miljöprestanda.
  • Gyproc XR har breda flänsar för att underlätta monteringsarbetet.
  • Profilformen medför dessutom att flänsen har mindre benägenhet att böja undan för skruvspetsen jämfört med traditionella stålreglar.
  • Med Gyproc XR blir monteringen snabbare.

Isoleringsutförande Gyproc MR

Vid isoleringsutförande MR används Gyproc MR Mineralullsremsa. Remsan trycks in i samtliga profiltvärsnitt och hålls på plats genom övermått. I övrigt monteras Gyproc XR enligt monteringsanvisningar i Gyproc Monteringshandbok.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Innerväggar - Gyproc XR Ljudreglar - Handbok 10