Gyproc DUROnomic c 450 med Glasroc H Ocean
Läs mer
Dölj

Gyproc GD 120/120 (450) VV-NN M45

Dubbla Glasroc H Ocean på ena sidan av stålstomme, dubbla Gyproc Normal på andra sidan. Skenor 120 mm och reglar Gyproc GFR 120 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 45 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
39
Ljudisolering (dB)
RW
43
Brandklass EI
60

Duronomic systemet består av Gyproc GFR förstärkningsreglar som är avsevärt kraftigare än vanliga stålreglar. Det är också lämpligt, om än inte alltid nödvändigt, att använda Gyproc GFS förstärkningsskenor. Systemet innefattar ett komplett dimensioneringsunderlag och omfattande anvisningar för konstruktionslösningar och monteringsanvisningar för produkterna.

Systemets fördelar

Optimal lösning för höga väggar. God stabilitet. Förstärkningsreglar är idealiska för montering av tunga dörrar. Låg totalkostnad för hel vägg. Snabb hantering och montering. Förberedd för kabeldragning. Hög hållfasthet.

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GD 120/120 (450) VV-NN M45
261
Mått
8000 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
39 dB
RW
43 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10