Gyproc DUROnomic c 450 med Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc GD 45/45 (450) N-N M0

En skiva Gyproc Normal på varje sida av stålstomme. Skenor 45 mm och reglar Gyproc GFR 45 med regelavstånd 450 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
29
Ljudisolering (dB)
RW
32
Brandklass EI
30

Duronomic-systemet består av Gyproc GFS förstärkningsskenor och Gyproc GFR förstärkningsreglar som är avsevärt kraftigare än vanliga stålprofiler. Systemet innefattar ett komplett dimensioneringsunderlag och omfattande anvisningar för konstruktionslösningar och monteringsanvisningar för produkterna.

Systemets fördelar

Optimal lösning för höga väggar. God stabilitet. Förberedd för kabeldragning. Hög hållfasthet. Bärande väggar kan byggas i upp till brandklass REI 90.

  1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 45 som kantprofil (i golv och tak)
  2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 45, c 450 mm
  3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GD 45/45 (450) N-N M0
3.1.15:111
127
Mått
3700 mm
70 mm
450 mm
Brandmotstånd
30
Ljudisolering
DnT,w
29 dB
RW
32 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Innerväggar - Gyproc GD DUROnomic® Förstärkningsreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-GD-45-45-450-N-N-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-GD-45-45-450-N-N-M0.dwg