Gyproc DUROnomic c 300 med Glasroc H Ocean
Läs mer
Dölj

Gyproc GD 70/70 (300) V-N M0

En skiva Glasroc H Ocean på ena sidan av stålstomme, en Gyproc Normal på andra sidan. Skenor 70 mm och reglar Gyproc GFR 70 med regelavstånd 300 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
27
Ljudisolering (dB)
RW
30
Brandklass EI
30

Duronomic systemet består av Gyproc GFR förstärkningsreglar som är avsevärt kraftigare än vanliga stålreglar. Det är också lämpligt, om än inte alltid nödvändigt, att använda Gyproc GFS förstärkningsskenor. Systemet innefattar ett komplett dimensioneringsunderlag och omfattande anvisningar för konstruktionslösningar och monteringsanvisningar för produkterna.

Systemets fördelar

Optimal lösning för höga väggar. God stabilitet. Förstärkningsreglar är idealiska för montering av tunga dörrar. Låg totalkostnad för hel vägg. Snabb hantering och montering. Förberedd för kabeldragning. Hög hållfasthet.

  1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 70 som kantprofil (i golv och tak)
  2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70, c 300 mm
  3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
  4. 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GD 70/70 (300) V-N M0
177
Mått
7000 mm
95 mm
300 mm
Brandmotstånd
30
Ljudisolering
DnT,w
27 dB
RW
30 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-GD-70-70-300-V-N-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-GD-70-70-300-V-N-M0.dwg