Gyproc GT

Gipsskivslösningar för innerväggar med trästomme
Läs mer
Dölj

Gyproc GT innerväggar med trästomme är ett system för bärande och ej bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 mm breda Gyproc gipsskivor på en trästomme bestående av reglar c 450 alt c 600 mm, som monteras mellan kantreglar.

I systemet Gyproc GT innerväggar på trästomme finns det tre typer av vägguppbyggnader:

  • Enkelväggar, enkel trästomme där reglar och kantreglar har samma bredd.
  • Enkel trästomme, med horisontellt monterade Gyproc AP profil på ena sidan av väggen.
  • Dubbelväggar, dubbla trästommar – två parallella trästommar, där reglar och kantreglar har samma bredd.

Systemets fördelar

  • Traditionellt och välkänt system.
  • Trästomme av reglar med standarddimensioner.

Stabilitet

Träregelväggar kan med 45 x 95 mm reglar byggas upp till 4 m höjd utan speciella arrangemang. Max-höjden är satt mer av praktiska än av stabilitetsmässiga skäl, beroende på träreglarnas egenskaper och max standardlängder. Då icke bärande avskiljande väggar monteras mellan bärande bjälklag, kommer dessa i viss utsträckning att belastas av egenvikt och nyttig last från ovanförliggande bjälklag. Om inte extremt höga laster beräknas uppkomma behöver inte några särskilda åtgärder vidtas.

Allmän beskrivning

Stålprofiler kan med fördel användas som ett komplement till trä för att få en tekniskt och ekonomiskt bättre lösning.

Lämpliga stålprofiler är hörnprofilerna Gyproc H 50/50, Gyproc HR 60/60 samt Gyproc AP profil.

Profiler i systemet Gyproc ACOUnomic ersätter akustisk tätmassa.

Notera

För varje system återfinns beskrivningstext samt en övergripande information om systemets egenskaper på respektive systemsida. De datablad som hänvisas på systemsidorna återfinns i Gyproc Handbok.

Information om ljudisolering ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Väggtypsbeteckning

Kod Skiva
N Gyproc Normal
R Gyproc Robust
H Gyproc Habito
E Gyproc ErgoLite
P Gyproc Protect F
V Glasroc H Ocean
C Aquaroc
B Glasroc F Multiboard
L Gyproc Planum
X Gyproc X-Ray Protection
Kod Isolering i regelstomme
M0 Ingen mineralull
MR Mineralullsremsa i skenor och reglar
M Mineralull Isover glasull med densitet min 14 kg/m3
S Isover Ultimate med densitet minst 18 kg/m3 eller stenull med densitet minst 28 kg/m3

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Innerväggar - Gyproc GT Träreglar - Handbok 10