Gyproc THERMOnomic c 600 med Glasroc H Storm
Läs mer
Dölj

Gyproc TH 170/170-Z (600E) U-0-N M170+45

En Glasroc X Storm Vindskyddskiva på utsidan av regelverket och en Gyproc Normal på insidan, ingen mellanliggande gipsskiva. Skenor 170 mm och reglar Gyproc TH 170 med regelavstånd 600 mm. Tvärgående Z-profil THZ. Isolering: 170+45 mm.

Brandklass EI
30
Brandklass REI
34
Brandklass R
43

Gyproc THERMOnomic-systemet används för att bygga lätta utfackningsväggar med stålstomme bestå av specialslitsade stålprofiler som bekläs med Gyproc eller Glasroc vindskyddsskivor på utsidan och Gyproc gipsskivor på insidan. Mellanrummet fylls med mineralull. Väggtyperna finns som brandklassade bärande och icke-bärande konstruktioner.

Systemets fördelar

Flexibelt, dokumenterat, beprövat och funktionssäkert system med komplett och optimerat sortiment av tillbehör. Med torra och lätta byggmaterial säkerställs en torr byggprocess och den tunna konstruktionen ger optimala värmeisolerande egenskaper.

 1. Fasadskikt
 2. 9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm och Glasroc G 9 Profil a)
 3. Slitsad skena Gyproc THS THERMOnomic
 4. Slitsad regel Gyproc THR THERMOnomic
 5. Mineralull (full utfyllnad), λ ≤ 0,037 W/mK
 6. Ångspärr alt. Ångbroms
 7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 450 mmb)
 8. 45, 70 alt 95 mm mineralull, λ ≤ 0,037 W/mK
 9. T-kortling Gyproc T 60/9 vid vertikal skivskarv
 10. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
 1. Används vid ej understödd vertikal skivskarv (900 mm bred stående skiva monterad på reglar c 600 mm). Profilen monteras på kortlingsprofil Gyproc EPT 600, max c 900 mm.
 2. Vid golv- och takanslutningar används skena Gyproc THU.
 1. Används vid ej understödd vertikal skivskarv (900 mm bred stående skiva monterad på reglar c 600 mm). Profilen monteras på kortlingsprofil Gyproc EPT 600, max c 900 mm.
 2. Vid golv- och takanslutningar används skena Gyproc THU.

Egenskaper

Allmänt
Gyproc TH 170/170-Z (600E) U-0-N M170+45
3.3.11:103
Brandmotstånd
43
30
34
Ljudisolering
RW
55 dB
RW+Ctr 50-3150
48 dB
RW
42
RW+Ctr 50-3150
32 dB
U-värde
0.20 W/m².K
0.20 W/m².K
0.21 W/m².K
 • Väggar med träfasad: RW och RW+Ctr 50-3150 förbättras med ca 2 dB om väggen kompletteras med ytterligare 1 lager Glasroc X Storm Vindskyddsskiva.
 • Ui-värdet anger värmegenomgångskoefficienten för en kvadratmeter vägg inklusive effekten av Gyproc THR THERMOnomic reglar c 600 mm (mineralull λ = 0,037 W/mK). Vid beräkning av byggnadens totala värmeförlust, Um ska effekten av köldbryggor beaktas enligt BBR, t.ex. värmeförlusten vid väggens anslutningar. Värmegenomgångskoefficienter för några typiska köldbryggor (anslutningar) med Gyproc THERMOnomic-systemet, redovisas i Gyproc Handbok.
 • Brandklassen avser brand från väggens insida.
 • Den angivna tjockleken är exklusive hålrum och fasadbeklädnad.
 • Vid fasad av tegel förutsätts minst 50 mm mineralullsskiva mellan tegel och utvändig vindskyddsskiva samt en ventilerad fingerspalt mellan fasadtegel och mineralull.
 • EI 60 vid isolering med Isover Ultimate, densitet lägst 18 kg/m3 alternativt stenull, densitet lägst 28 kg/m3.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Ytterväggar - Gyproc THERMOnomic® - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-TH-170-170-Z-600E-U-0-N-M170-45-PDF
CAD-SE-Gyproc-TH-170-170-Z-600E-U-0-N-M170-45.dwg