Gyproc XR c 450 med Gyproc Robust och Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 120/120 (450) RN-NR M0

En skiva Gyproc Robust med en Gyproc Normal innanför på varje sida av stålstomme. Skenor 120 mm och reglar Gyproc XR 120 med regelavstånd 450 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
48
Ljudisolering (dB)
RW
53
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som kan monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav, och utförs med fördel med Gyproc MR Mineralullsremsa.

  1. Skena Gyproc AC 120 ACOUnomic som kantprofil (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc XR 120, c 450 mm
  3. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
  4. 12,5 mm Gyproc Robust ¹

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 120/120 (450) RN-NR M0
3.1.1:105
180
Mått
7000 mm
170 mm
450 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
48 dB
RW
53 dB
150 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. ¹ För brandklass EI 120 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckning av väggtyp ändras (RN-NR till PP-PP). Vid högre väggar än 3 meter måste gipsskivorna skarvas i höjdled. I dessa fall rekommenderas Gyproc Planum, med försänkta kanter runt om, som yttre skivlag. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Innerväggar - Gyproc XR Ljudreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-120-120-450-RN-NR-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-120-120-450-RN-NR-M0.dwg