Schaktväggar med Gyproc XR c 450
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 70/70 (450) HN-0 M0

En skiva Gyproc Habito med en Gyproc Normal innanför på ena sidan av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc XR 70 med regelavstånd 450 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
29
Ljudisolering (dB)
RW
32
Brandklass EI
30

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil ( i golv, väggar och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Habito Gipsskivor

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 70/70 (450) HN-0 M0
3.1.1:101
115
Mått
3950 mm
95 mm
450 mm
Brandmotstånd
30
Ljudisolering
DnT,w
29 dB
RW
32 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Brandmotstånd

Brandklassen gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Innerväggar - Gyproc XR Ljudreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70-450-HN-0-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70-450-HN-0-M0.dwg