Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito och Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 70/70 (450) HN-NH MR

En skiva Gyproc Habito med en Gyproc Normal innanför på varje sida av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc XR 70 mm med regelavstånd 450 mm. Isolering: mineralullsremsa i skenor och reglar.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
47
Ljudisolering (dB)
RW
52
Brandklass EI
90

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som kan monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav, och utförs med fördel med Gyproc MR Mineralullsremsa.

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Habito Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
5. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 70/70 (450) HN-NH MR
3.1.1:106
203
Mått
5450 mm
120 mm
450 mm
Brandmotstånd
90
Ljudisolering
DnT,w
47 dB
RW
52 dB
150 mm

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Innerväggar - Gyproc XR Ljudreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70-450-HN-NH-MR-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70-450-HN-NH-MR.dwg