Schaktväggar med Gyproc XR c 450
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 70/70 (450) VVV-0 M0

Tre skivor Glasroc H Ocean på ena sidan av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc XR 70 med regelavstånd 450 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
31
Ljudisolering (dB)
RW
34
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

1. 3 x 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
2. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
3. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 70/70 (450) VVV-0 M0
3.2.1:101
199
Mått
4000 mm
108 mm
450 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
31 dB
RW
34 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Brandmotstånd

Brandklassen gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70-450-VVV-0-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70-450-VVV-0-M0.dwg