Gyproc XR c 450 med Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 70/70x2 (450) NN-NN M140

Dubbla Gyproc Normal på varje sida av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar 2x Gyproc XR 70 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 140 mm mineralull - Isover glasull. Luftspalt: min 15mm.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
56
Ljudisolering (dB)
DnT,w+C50-3150
52.00
Ljudisolering (dB)
RW
66
Ljudisolering (dB)
RW+C50-3150
59
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som kan monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav, och utförs med fördel med Gyproc MR Mineralullsremsa.

  1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-X2 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
  4. 2 x 70 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 70/70x2 (450) NN-NN M140
3.1.1:110
230
Mått
3750 mm
200 mm
450 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
56 dB
DnT,w+C50-3150
52 dB
RW
66 dB
RW+C50-3150
59 dB
250 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. För vägg med dubbel regelstomme med 2 lag Gyproc Gipsskivor i ljudklass R'w+C₅₀₋₃₁₅₀ = 52 dB, se vidare under kap 4.1.1 om ”lika rum-problemet”. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Innerväggar - Gyproc XR Ljudreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70x2-450-NN-NN-M140-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-70-70x2-450-NN-NN-M140.dwg