Gyproc XR c 300 med Glasroc H Ocean
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 95/95 (300) V-N M0

En skiva Glasroc H Ocean på ena sidan av stålstomme, en Gyproc Normal på andra sidan. Skenor 95 mm och reglar Gyproc XR 95 med regelavstånd 300 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
35
Ljudisolering (dB)
RW
38
Brandklass EI
30

Systemet är uppbyggt av Glasroc H Ocean våtrumsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav, och utförs med fördel med Gyproc MR Mineralullsremsa.

  1. Skena Gyproc SK 95 som kantprofi (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc XR 95, c 300 mm
  3. 12,5 mm Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrumsskiva
  4. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 95/95 (300) V-N M0
3.1.1:102
140
Mått
6000 mm
120 mm
300 mm
Brandmotstånd
30
Ljudisolering
DnT,w
35 dB
RW
38 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Våtrumsväggar - Glasroc H Ocean® - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-95-95-300-V-N-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-95-95-300-V-N-M0.dwg