Gyproc XR c 450 med Gyproc Habito och Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 95/95 (450) HN-NH M95

En skiva Gyproc Habito med en Gyproc Normal innanför på varje sida av stålstomme. Skenor 95 mm och reglar Gyproc XR 95 mm med regelavstånd 450 mm. Isolering: 95 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
53
Ljudisolering (dB)
RW
58
Brandklass EI
90

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av Gyproc XR-reglar som kan monteras i skenor Gyproc SK, Gyproc SKP eller i kantprofiler Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg, eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav, och utförs med fördel med Gyproc MR Mineralullsremsa.

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Habito Gipsskivor
4. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
5. 95 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 95/95 (450) HN-NH M95
3.1.1:108
218
Mått
7000 mm
145 mm
450 mm
Brandmotstånd
90
Ljudisolering
DnT,w
53 dB
RW
58 dB
200 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Innerväggar - Gyproc XR Ljudreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-XR-95-95-450-HN-NH-M95-PDF
CAD-SE-Gyproc-XR-95-95-450-HN-NH-M95.dwg