Strålskyddsväggar med Gyproc XRoc
Läs mer
Dölj

Gyproc XR 95/95 (450) XX-XX M95

Dubbla Gyproc X-Ray Protection på varje sida av stålstomme. Skenor 95 mm och reglar Gyproc XR 95 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 95 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
52
Brandklass EI
90
  1. Kantprofil Gyproc AC 70 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
  3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GXS 13 X-Ray Protection
  4. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
  5. Min 70 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc XR 95/95 (450) XX-XX M95
3.2.13:120
Mått
7000 mm
Brandmotstånd
90
Ljudisolering
DnT,w
52 dB
200 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Specialväggar - Röntgenskyddsväggar - Handbok 10