Nya Karolinska fas 6

Nya Karolinska fas 6 – ett Gyproc-certifierat projekt

Det nya Forskningsbyggnaden vid Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna har mottagit certifieringen Gyproc Certifierade Objekt. Certifieringen innebär en systemsäkring av funktionskraven för Gyproc lättbyggnadssystem när det gäller brand, ljud, stabilitet och fuktsäkerhet.

Certifieringen delades ut under en ceremoni på Skanskas etablering vid NKS.

– Vi har fått ett mycket professionellt stöd från både Lindqvist Bygg och Gyproc under projektets gång. Lindqvist Bygg är en av de mest kompetenta stomkompletteringsentreprenörer som jag har träffat på under min karriär. Gyproc har också gett en mycket bra teknisk support och underlättat arbetet att ta fram objektsspecifika lösningar. Jag riktar ett stort tack till alla inblandade, säger John Kiruthi,  operations manager för Forskningsbyggnaden på Skanska.

Skanskas projektingenjör Josefine Persson har varit djupt involverad i arbetet:

– Det har både varit kul och givande att arbeta tillsammans. Dessutom har kvaliteten på arbetet varit mycket hög och det har passerat genom våra interna kontroller utan några kommentarer, säger hon.

– Genom samarbetet med Lindqvist Bygg har det varit enkelt att hitta eventuella problem och sedan komma fram till en lösning med hjälp av Gyproc Teknisk Support, säger Josefine Persson.

Många speciallösningar

Claes Lindborg är senior project manager för Forskningsbyggnaden på Skanska.

– Projektet är fullt av speciallösningar, där vi har löst problemen tillsammans med Gyproc och Lindqvist Bygg på ett mycket bra sätt. Ett exempel gäller ljudkraven som föreskrivits till 44 dB. Men väggarna är fulla av installationer och för att vara helt säkra på att inte ljud ska sippra igenom tog vi gemensamt fram en lösning med en systemvägg som klarar 52 dB, säger han.

Ett annat exempel är en vägganslutning mellan en pelare och fasaden, som måste vara flexibel eftersom temperaturförändringar kan få fasaden att röra sig.

– Det handlade om en anslutning på bara 150 mm så det handlade om små marginaler. Jag hade en idé om en lösning och med hjälp av Gyproc och Lindqvist Bygg utvecklade vi idén till en fungerande lösning, säger Claes Lindborg.

– Inom Skanska använder vi Gyproc Handbok som en slags standard i dag, vi hänvisar till den väldigt ofta och våra konsulter gör samma sak. Vi vet att om handboken efterföljs lever också resultatet upp till de funktionskrav som ställs, säger Claes Lindborg.

I full drift om två år Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna växer successivt fram bland byggkranar och inklädda byggnadsställningar.  NKS ska bli ett toppmodernt sjukhus där man kommer att bedriva högspecialiserad sjukvård samt forskning och utbildning. Sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara helt klart 2018. Bygget, som leds och genomförs av Skanska, startade 2010 och är indelat i flera olika faser.

Den nya Forskningsbyggnaden är en huskropp på sammanlagt 11 våningar som bland annat sammanlänkas med det redan existerande Thorax-huset. Forskningshuset ska vara i full drift under 2017, men redan till våren inleds arbetet med att starta driften. Här kommer
forskning, utbildning och produktion att bedrivas inom flera medicinska områden, bland annat neurovetenskap, cancer och diabetes.

Byggnadsentreprenör är Skanska Healthcare AB och ansvarig för lättbyggnadssystemen är Lindqvist Bygg AB, en av Gyproc Certifierade Entreprenörer.

En funktionsgaranti


En Gyproc Certifierad Entreprenör har möjlighet att låta ett specifikt byggprojekt bli ett Gyproc Certifierat Objekt. När det gäller certifieringen av Forskningsbyggnaden på NKS, bygger den på ett fördjupat samarbete mellan Gyproc, entreprenören Lindqvist Bygg och beställaren Skanska. Inför projektet eller varje etappstart i projektet görs en genomgång där problemställningar lyfts upp och lösningar bestäms gemensamt. Utifrån genomgången bestäms vad som ska ingå i en egenkontroll. Egenkontrollen utförs under byggprocessen av den certifierade entreprenörens arbetsledare. Vid projektets slut går Gyproc igenom dokumentationen och utfärdar ett certifikat. Det är en funktionsgaranti för de system från Gyproc som ingår i projektet. 

Samsyn och samverkan

Gyproc fick uppdraget att leverera lättbyggnadssystem till Forskningsbyggnaden i början av 2014 av Lindqvist Bygg.

– Arbetet med stomkompletteringen har präglats av samsyn och samverkan. Samarbetet mellan Skanska, Gyproc och Lindqvist har varit mycket givande, säger Göran P Larson, vd på Lindqvist Bygg.

För att visa på projektets storlek nämner han ett urval av de produkter som Gyproc levererat till Forskningsbyggnaden: 100 000 kvadratmeter gips, vilket motsvarar 40 000 gipsskivor eller 1 000 skivbuntar. 30 000 meter skenor och 172 000 reglar. 3 000 kvadratmeter plywood och 3 300 tuber akustikmassa. 3,5 miljoner skruv, vilket motsvarar 10 000 stycken om dagen.

– Det här hade aldrig gått att organisera utan ett bra samarbete, en väl fungerande logistik och en effektiv produktion från Gyproc, säger Göran P Larson.

Eftersom det är begränsat med plats på arbetsplatsen har de logistiska utmaningarna varit stora. Tack vare korta varutransporter från  Gyproc-fabriken i Bålsta har man kunnat få direkta leveranser med minimal miljöpåverkan. Dessutom har det varit möjligt att hålla en mycket hög återvinningsgrad.

Gyproc Systemsäkring

Genom att leverera alla ingående produkter in lättbyggnadssystemen kan Gyproc också garantera funktionen under byggnadens hela livscykel.

– Grunden för vår systemsäkring är Gyproc Handbok. Genom vår certifiering av Lindqvist Bygg kan vi också säkerställa att byggnaden uppfyller kraven för ljudisolering, brandsäkerhet, stabilitet och fuktsäkerhet, säger Torbjörn Pettersson, teknisk chef på Gyproc.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur vi har möjlighet att lösa de problem som både kan förutses och uppstår under arbetets gång. Här har vi tagit fram cirka 150 objektsspecifika vägglösningar, vilket eliminerar risken för att fel ska uppstå. Vi har till exempel utfört ljudmätningar kontinuerligt under arbetets gång för att säkerställa att det håller måttet, När det gäller brandsäkerheten har vi tagit in välrenommerade konsulter för att göra samma sak, säger Torbjörn Pettersson.

Stark miljöprofil

NKS ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom energieffektiva installationer, hög återvinning och klimatskal av högsta kvalitet är målet att NKS ska nära halvera sin energianvändning jämfört med dagens sjukhus. Alla ingående material ska ha en fullständig innehållsdeklaration med miljökontroll enligt Byggvarubedömningen. NKS utformas dessutom för att  uppnå högsta klass i det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Sjukhuset kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i den näst högsta klassen Gold. LEED är ett internationellt miljöklassningssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper, vilket täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan.

Fakta

  • Byggherre: Stockholms läns landsting/Locum AB
  • Totalentreprenör: Skanska Healthcare AB
  • Stomentreprenör: Skanska Sverige AB
  • Arkitekt: White Tengbom Team Arkitekter
  • Miiljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Guld och LEED Gold.
     
Lindqvist Bygg vid ceremonin Gyproc Certifierat objekt NKS fas 6
Lindqvist Bygg vid ceremonin Gyproc Certifierat objekt NKS fas 6 


Vill du veta mer om Gyproc Certifierad Entreprenör?

Kontakta oss

Gyproc Certifierad Entreprenör

Gyproc Certifierad Entreprenör
Gyproc Certifierad Entreprenör

– en funktionsgaranti

Gyproc Certifierad Entreprenör

Kontakta oss

Kontakta Gyproc
Kontakta oss
Kontakta oss