Gyproc ErgoLite® med fördelar för människa och miljö

Publicerat
Gyproc ErgoLite

Gyproc ErgoLite® är hela 25 % lättare än traditionella gipsskivor. Gyproc ErgoLite® är lätt att hantera och montera och ger ett lägre CO2-avtryck än traditionella gipsskivor.

Gyproc ErgoLite® är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete på Gyprocs innovationsavdelning i Bålsta där skivan också tillverkas.Skivans låga vikt leder till många positiva effekter, där den största vinsten är förbättrad ergonomi. Det märks främst för dem som monterar, transporterar och säljer skivorna. Skivan är dessutom lättare att skära och skruva i. Intresset för Gyproc ErgoLite® har ökat stadigt och det är allt fler byggföretag som väljer att använda den i olika byggprojekt. För en standardgipsskiva är vikten per kvadratmeter nio kilo, för Gyproc ErgoLite® är motsvarande vikt 6,7 kilo. Mindre lyft och lättare montage ger bättre ergonomi och i sin tur bättre arbetsmiljö.

”Skivan är ett fantastiskt exempel på vår ambition att leda utvecklingen av ett hållbart byggande, där fokus ligger på både ergonomi och miljö”, säger Thomas Viktorsson, Kategorichef Gyproc.
 

Lägre CO2-avtryck vid tillverkningen

Med reducerad vikt följer även viktiga miljöfördelar. Lägre vikt vid frakt ger lägre bränsleförbrukning och en reducering av CO2–utsläppen. Nyligen har Gyproc genomfört en ny Livscykelanalys (LCA) för Gyproc ErgoLite® som visar produktens miljöpåverkan under hela livscykeln. Resultatet redovisas i en tredjepartsverifierad EPD, miljövarudeklaration, som bland annat redovisar produktens koldioxidutsläpp.

”Produktionssätt och skivans uppbyggnad för med sig att vi har 17 % lägre CO2-utsläpp än vid tillverkning av traditionella gipsskivor”, säger Thomas.

Gyproc Ergolite® lanserades första gången 2013 och var då den första i sitt slag i Europa. Den unika lättviktsteknologin med glasfiberarmerad gipskärna med luftporer, omgiven av gips med hög densitet, skyddad av kraftig och stark kartong gör att Gyproc ErgoLite® är betydligt lättare än traditionella skivor, hela 25 % lättare. Samtidigt är den lika stark som en standardgipsskiva med mycket god prestanda när det gäller brandisolering, hållfasthet och akustik. Gyproc ErgoLite® används invändigt i väggar och tak, som rumsavskiljare och i brand- och ljudavskiljande konstruktioner.
 

Fördelar:

  • Låg vikt- bättre ergonomi.
  • Effektivare och snabbare montage med ekonomiska fördelar.
  • Möjligt att använda längre skivor upp till 3200 mm, utan att skivans vikt överstiger 20kg,
  • Med längre skivor kan man undvika skarvar på väggarna upp till tak.
  • Miljöfördelar såsom lägre vikt vid frakt, ger lägre bränsleförbrukning samt CO2-utsläpp.
  • Återvinningsbar.

 

”Skivan är ett fantastiskt exempel på vår ambition att leda utvecklingen av ett hållbart byggande, där fokus ligger på både ergonomi och miljö”, säger Thomas Viktorsson, Kategorichef Gyproc.