Familjens hus- ett lyckat projekt i samverkan

Publicerat
Familjens hus- ett lyckat projekt i samverkan

Familjens hus i Anderslöv ska bli en plats för gemenskap och samhällsnytta när det står klart fjärde kvartalet 2021. Projektet är ett gott exempel på ett lyckat samarbete mellan byggföretaget MVB, Optimera och leverantören Gyproc.

Det gamla möbelvaruhuset och familjeföretaget Thysells i Anderslöv stängde 2011, efter 105 års verksamhet. Curahill fastigheter förvärvade fastigheten som fått namnet Familjens hus och just nu pågår en om- och nybyggnation i samarbete med byggföretaget MVB. Familjens hus ska bli en plats för gemenskap och samhällsnytta och kunna möta behoven i ett expanderande Anderslöv.

 

Optimera i Region Syd som har ett mångårigt och tätt samarbete med entreprenören MVB Syd AB fick i mars 2020 ett förfrågningsunderlag på inbyggnadsmaterial, lättbyggnadsstål till innerväggar, utfackningsstål till ytterväggar och gips i olika former till projektet. Optimeras kontakt på Gyproc, Håkan Davidsson, som är Distriktsansvarig säljare i Syd, var sedan i ett tidigt skede tillsammans med Lasse Jönsson från Optimera på plats för hjälp med dimensioneringar av de olika väggkonstruktionerna och Gyproc har genom Optimera levererat stålreglar, både för fasad och innerväggar samt ett antal olika skivtyper och system.
 

Tätt samarbete

”Vi på Optimera har suttit tillsammans med byggherrarna och Håkan Davidsson på Gyproc och gått igenom samtliga väggtyper för att titta på hur vi hittar bästa lösningen utifrån kunden och beställarens önskemål, berättar Lasse Jönsson, KAM på Optimera i Syd. ”Det är en totalentreprenad i samverkan och bygger på ett väldigt tätt samarbete med platschef, entreprenadingenjör , arbetschef och arbetsledare.
 

Ombyggnationen, på cirka 1 700 kvm, gäller delar av det befintliga huset som är kulturminnesskyddat. Efter renoveringen blir där vårdcentral och barnavårdscentral med Region Skåne som hyresgäst. Intill uppförs en ny byggnad på tre våningar och 9000 kvm som ska rymma vårdboende, förskola och bibliotek, verksamheter som ska bedrivas av Trelleborgs kommun.

”Det är både en nybyggnation och ombyggnation och man vet aldrig vad man stöter på i en ombyggnad, säger Lasse. Så i samråd med stålfabriken Ruukki som tillverkar Gyprocs stålprofiler och som ligger precis intill bygget, har vi tagit fram specialprofiler och specialdimensioner. Det är en fantastisk fördel med närheten till stålfabriken för snabba leveranser”.

 

”Samarbetet mellan Optimera och Gyproc har fungerat fantastiskt bra. Vi upplever att vi har ett otroligt bra samarbete i alla våra projekt. Gyproc är en stabil och kompetent leverantör”, säger Lasse Jönsson, KAM på Optimera i Syd.

 

70 000 löpmeter stålprofiler och 31 000 m2 gipsskivor

Leveranserna är något som Lasse överlag upplever har fungerat väldigt bra tack vare god framförhållning hos MVB:s plats och arbetsplatsledning som är väl insatta i projektet. ”Vi har i tidigt skede aviserat led- och leveranstiden för de olika typerna av material, säger Lasse, och man är duktiga på att ha en god framförhållning
 

Fram till dags datum är det en stor volym av Gyprocs material som är inbyggda respektive monterade som vindskyddsskiva, hittills rör det sig om ca 70 000 löpmeter stålprofiler och ca 31 000 m2 gipsskivor. Familjens hus i sin helhet beräknas stå klart höst/vinter 2021.
 

”Samarbetet mellan Optimera och Gyproc har fungerat fantastiskt bra, säger Lasse. Vi upplever att vi har ett otroligt bra samarbete i alla våra projekt. Gyproc är en stabil och kompetent leverantör”.
 

Även arbetsplatschefen på MVB, Leif Andersson, som har lång erfarenhet med att arbeta med Gyprocs vägglösningar är nöjd med hur det har fungerat. Till exempel nämner han de tjocka ytterväggarna som krävde en del speciallösningar och många omgångar med stålreglar där Gyproc har bistått med beräkningar. ”Vi har använt Gyproc på de flesta byggen jag varit på så vi är nöjda med Gyproc och deras lösningar. Och så finns ju den här handboken (Gyproc Handbok) också som man kan titta i för att veta hur det ska vara”, säger han.

 

Familjens hus Anderslöv, montering av Gyprocs gipsskivor