Referens

Familjens hus, Anderslöv

Det gamla möbelvaruhuset och familjeföretaget Thysells i Anderslöv stängde 2011, efter 105 års verksamhet. Curahill fastigheter förvärvade fastigheten som fått namnet Familjens hus, och byggts om till en plats för gemenskap och samhällsnytta. Ombyggnationen, på cirka 1 700 kvm, gäller delar av det befintliga huset som är kulturminnesskyddat. Intill finns en nybyggnation på tre våningar och 9000 kvm som rymmer vårdboende, förskola och bibliotek, verksamheter som bedrivs av Trelleborgs kommun. 

Gyproc har hjälp till med dimensioneringar av de olika väggkonstruktionerna och genom Optimera levererat stålreglar, både för fasad och innerväggar samt ett antal olika skivtyper och system

 

Gyprocsystem och produkter som använts i projektet

Thermonomic Ytterväggssystem -  komplett vilket innebär utfackningsstomme i slitsade stålprofiler inkl installationsvägg med Z-profiler och med  Glasroc Storm Vindskyddssystem (Totalt ca 15-20 olika Gyproc produkter)

XR system - innerväggssytem för hög ljudreduktion, vilket innefattar innerväggsstålprofiler i form av XR regel,  kantprofiler med akustisk tätning och med tillhörande detaljer (Totalt ca10-12 olika Gyprocprodukter)

Duronomic  Förstärkningsregelsystem -  för höga väggar, god stabilitet och för montering av tunga dörrar

Glasroc Firecase system – brandskydd för bärande konstruktioner i form av  stålpelare och stålbalkar  

6 olika Gyproc skivprodukter, t.ex. GNE, GHSE, samt ca 50 olika stålprofilsprodukter

Projektinformation

Stad : Anderslöv

Land : Sverige

Projektstorlek : 11 000 m2

Projekt år : 2019-2021

Fastighetsägare: Curahill fastigheter

Entreprenör : MVB Syd AB