"Gyproc har bidragit med stor kunskap och optimala lösningar"

Publicerat
Gyproc har bidragit med stor kunskap och optimala lösningar

Den nya vårdbyggnaden vid Nyköpings lasarett kommer när den är klar för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022 betyda ett stort lyft för personal och patienter.

Den nya vårdbyggnaden vid Nyköpings lasarett kommer när den är klar för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022 betyda ett stort lyft för personal och patienter.

 

– Gyproc har bidragit med stor kunskap och optimala lösningar, som sparar tid och effektiviserar arbetet, tycker Tom Westerdahl, projektansvarig, det vill säga högst ansvarig på NCC för projektet.

NCC:s största utmaning har varit och är att få de 5-6 olika delprojekten att gå i varandra i rätt takt. Det projekt vi besöker på Nyköpings lasarett heter N55, är byggnadstekniskt komplext och omfattar cirka 10 000 kvadratmeter.

 

– Vi har bra erfarenhet av tidigare samarbeten med Gyproc, så det var naturligt för oss att jobba vidare med dem i det här projektet. Och vi visste redan i projekteringen att det krävdes många väggtyper i projektet, fortsätter Tom Westerdahl.

I ett tidigt skede fick NCC hjälp av Kent Pettersson, Project & Technical Specification Sales på Gyproc, som lyckades få ner antalet väggtyper.

 

– Något som minskar administrationen och effektiviserar arbetet vid monteringen. Det är framför allt tid vi tjänar. Logistiken har också fungerat mycket bra, berättar Tom Westerdahl.

När NCC började projektera var Gyproc inte avtalsleverantör. Men när Gyproc tog över ansvaret hjälpte företaget NCC att översätta till Gyprocs produkter och lösningar från de inritade produkterna och lösningarna.

 

– Resultatet blev att vi fick optimala lösningar genom Kent Petterssons kunskaper, menar Tom Westerdahl.

Han anser också att det kan vara billigare att välja en väggtyp som är lite dyrare, eftersom det kan minska merarbetet.

 

– Kontakten med Gyproc har varit klockren. Problemet med att detta är en trång arbetsplats med få ytor att förvara materialet på betyder att det blir många små leveranser och snabba puckar. Jag uppskattar också att Gyproc levererade och lossade materialet på anvisad plats. Det har Gyproc löst på ett bra sätt, berättar Eric Örtegren, arbetsledare NCC.

Kent Pettersson har för Gyprocs räkning varit involverad hela väge

Fr vänster: Kent Pettersson, Eric Örtegren och Tom Westerdahl. Foto: Ryno Quantz
 

Kent Pettersson har för Gyprocs räkning varit involverad hela vägen, från tidigt projekteringsarbete genom täta kontakter med ansvarig arkitekt samt projekteringsansvariga på NCC. Han har även vid ett flertal tillfällen varit på plats på bygget.

– Det är viktigt att bistå NCC gällande praktiska bitar som gäller själva utförandet och peka på sånt som är viktigt för de som ska montera våra produkter, säger Kent Pettersson.

 

Text: Anders Myrdal

Fakta Hus N55

Hus N55 vid Nyköpings lasarett uppförs i åtta våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett. Byggprojektet är komplext eftersom N55 ska länkas ihop med de äldre befintliga huskropparna på sjukhuset. I huset ska sjukhusets nya huvudentré vara i två plan med apotek och café. I byggnaden kommer det även vara en provtagningscentral, en enhet med magnetkameror och vårdavdelningar. Produktionen av N55 pågår och NCC:s arbete beräknas vara klart under hösten 2021. Sedan tar det några månader innan inflyttning kan ske, preliminärt vid årsskiftet 2021/2022.